DELA

Fel gentemot väljarna att halvsova

Under den dramatiska rubriken ”Överlever ÅLD nästa val?” har Annica Lindström många frågor och tankegångar kring ÅD och framtiden.

Annica Lindströms huvudteser är dels ”ÅLD:s situation påminner om hur otroligt svårt enfrågepartier har att klara sig och vara relevanta under en längre tid.” och dels att jag drivit frågor, som jag inte tog upp i valrörelsen. Men jag skrev insändare under 41 år före valet också.

Jag anser att det är fel gentemot väljarna att halvsova i fyra år och agera bara då ”egna” frågor debatteras. Då är man ganska tyst oberoende om det gällde kortrutt, motorbana eller flyktingmottagning.

Men Lindström lyckas presentera fyra fake news på rad:

”Mest energi har han lagt på debatten om att legalisera cannabis. Han har vevat i frågan om vindkraftverksstöden och utmärkt sig som en motståndare. Han har ansett att den ryska gasledningen, som svenska politiker sade nej till, kunde gå via Åland. Han har ifrågasatt åländska kvinnors rätt till abort.”

1. I första narkotikainsändaren använde jag ”legalisera” och inte ”avkriminalisera”, vilka jag såg som synonymer. Efter att man förklarat skillnaden, så har jag aldrig talat om legalisering.

Jag har hört att tolv ålänningar har avlidit av narkotikarelaterade orsaker de senaste två åren och vill därför lyfta frågan.

2. Jag ville inte att miljöstödet skulle gå enbart till några få vindkraftsföretag utan till alla former av miljö-el, vilket man kommer att göra i Finland. I riksdagen hade jag tillhört majoriteten, inte varit ”motståndare”.

3. Jag framförde att arbetet med gasledningen kunde ha haft Åland, som utgångspunkt och att vi kunde ha en fått sidolinje med tanke på färjetrafiken. Inte att ledningen skulle gå via Åland.

4. Jag skrev under eget namn (inte ÅD) en insändare då Åland hade den högsta abortfrekvensen i Finland. Dels för att skriva om ett nytt ämne, dels för visa att män, som har en ”del” i fostret, inte ”får” debattera ämnet enligt moderna feminister. Lindström visar att jag kanske hade rätt.

Med fyra raka fel vore det klädsamt av Lindström att komma med en liten ursäkt.

Lindström tar upp att jag ifrågasätter ”den globala uppvärmningen”. Det gjorde jag, bl.a. med den retoriska frågan: ”För handen på hjärtat. Hur uppfattade ni den sk ”globala uppvärmningen” denna sommar? Solskyddsfaktor 50 i shortsfickan hela tiden?”

Att jag ser fördelar med gasbilen verkar ha undgått Lindström. Dessutom var jag den enda från oppositionen som deltog i energipolitik-debatten.

Lindström skriver bekymrat att jag inte engagerat mig på allvar i någon lokalpolitisk fråga där lagtingspolitiker verkligen kan göra skillnad. Vem föreslog att e-cigarretter med tobakssmak skulle legaliseras på Åland, vilket senare godkändes?

Och hur var det nu med narkotikafrågan, vindkraften och gasledningen? Har jag engagerat mig eller har jag inte engagerat mig?

Lindström skriver att någon ideologisk bas inte finns, utan jag verkar vilja vara ”kärringen mot strömmen”. Ett överraskande ordval, men jag anser att det är varje ledamots skyldighet att granska regeringen och i mån av möjlighet presentera alternativ. Kanske tes-antites-syntes, inte ”kärring mot strömmen”?

Jag var den som debatterade mest mot Ålands dyraste bro, vilket Lindström inte nämner. Var det för att Nyans storägare framförde samma kritik?

Lindström tar upp frågan: ”Kan väljarna känna sig nöjda med den politik som förs idag?”

Det hoppas jag. Via Facebook-grupper har ständig kontakt med dem; ”kärn-grupp”, ”strategi-grupp”, ”gas-grupp”, ”narkotika-grupp” osv.

Där förankrar jag idéer och debatten går het. Alla måste inte vara ense, men är motståndet stort, så lägger jag ner frågan. Många insändare justeras där.

Tanken är att vi nästa val även kan ha kandidater, som kanske inte står på barrikaderna mot flyktingpolitiken, utan är neutrala, samtidigt som de kämpar för något annat alternativ i politiken.

I sidofrågor krävs inte enhällighet, men motståndet mot övertagandet av beskattningen är kompakt inom ÅLD.

Lindström skrev att jag meddelat att Nils Manelius lämnat partiet. Fake news. Han fick time-out, på obestämd tid. Enligt Lindström för att jag och Nils Manelius har två olika visioner för partiet. Det berodde även på åsiktsskillnader i sidofrågor, som inte längre är aktuella.

Därför anser jag att tiden kan vara mogen för att öppna dörren för Nils Manelius och jag hoppas att han är redo och villig att ta steget in igen.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

Svar:

Trots en lång insändare framstår det för mig oklart vilka uppgifter i ledaren som lagtingsledamot Stephan Toivonen anser vara felaktiga. Hade sådana framgått tydligt har jag inga problem att be om ursäkt.

1. Legalisering eller avkriminalisering. Toivonen har både i insändare och i lagtingsdebtten öppnat upp för om cannabis borde borde legaliseras.

2. Stödet till vindkraften. Toivonen var den enda lagtingsledamoten som argumenterade emot stödet till de åländska vindkraftsbolagen. I plenidebattens slutskede drog lagtingsledamot Toivonen av sig slipsen och sade att han personligen var för lagförslaget.

3. Rysk gasledning. Den 3 januari 2017 skrev Toivonen en insändare med rubriken ”Rysk gasledning till Åland”. Insändaren avslutas med ”vi från Åländsk Demokrati undrar om landskapsregeringen kunde se denna gasledning, som ett komplement, inte bara under byggnadstiden utan även i framtiden, som den del i Ålands framtida miljöpolitik när det gäller fartygstrafiken och biltrafiken?”

4. Aborträtten. Toivonen fortsätter hävda att han inte skrev insändaren i Åländsk demokratis namn. Men en lagtingsledamot för ett parti kan inte välja när hen representerar partiet och när hen agerar bara i eget namn. När lagtingsledamot Toivonen, som ÅLD:s enda lagtingsrepresentant, skriver insändare som abort är det klart att åsikten kopplas samman till partiet oavsett vad Toivonen hävdar. Att män inte skulle få debattera abortsätten har jag aldrig antytt.

Toivonen frågar om hans engagemang i kortruttsfrågan inte lyfts upp eftersom Nya Ålands storägare Anders Wiklöf ”framfört samma kritik”. Det enkla svaret är: nej. Alla enskilda inlägg som Toivonen hållit i lagtingets talarstol rymdes inte med i ledaren.

Det ska bli intressant att se vilka ”neutrala” kandidater som ska ställa upp för ÅLD i nästa val. jag anser att det finns inte några ”neutrala kandidater” som ställer upp i ett politiskt val för ett politiskt parti.

Annica Lindström

Ledarskribent