DELA

Fel fokus i fullmäktige

Den ekonomiska situationen för Mariehamns stad är värre än befarat. Intäkterna når på långa vägar inte budget utan ligger efter två gångna månader 1,3 miljoner euro under förväntningarna. Utgifterna växer för var dag som går och uppgår till 600.000 euro över det planerade. Glappet mellan det budgeterade utfallet och verkligheten är alltså 1,9 miljoner euro åt fel håll, enligt preliminära siffror.
Läget är alltså skarpt och verkligheten utmanande. Det krävs tydligt ledarskap, ramar som håller och en administration som orkar genomföra de åtgärder som krävs. I stadsfullmäktige i tisdags ägnade 27 ledamöter och en lång rad topptjänstemän under fyra timmar kraft åt följande frågor: nödvändigheten av värmeslingor i golvet på ett splitternytt dagis, hissar i gamla hus, huruvida en ny tjänst ska kallas controller eller miljösamordnare, spångar vid Svibyviken, hur man ska bli kvitt måsar i hamnstaden Mariehamn, var hamnen ska marknadsföras och vikten av rättvisemärkt kaffe…

Något ärende om allvaret i den ekonomiska situationen fanns överhuvudtaget inte med på föredragningslistan. Den frågan fick av allt att döma stå tillbaka för dessa andra, uppenbarligen strategiskt viktigare frågor. Något har alltså gått snett. Stadsfullmäktige har till uppgift att dra upp linjer för hur stadens ekonomi ska skötas i enlighet med de fastslagna ramarna. Stadsfullmäktige borde inte ägna sig åt knapphandel.
Vid en sedan länge planerad aftonskola om stadens strategiska ledning på måndagen, där bara hälften av fullmäktige orkade delta, underströk Mariehamnscentern vikten av tydligt och inspirerande ledarskap och ordning och reda i finanserna. Vi betonade nödvändigheten av att i fullmäktige sätta ramar och överlåta ansvaret i genomförandet till nämnderna och till stadsstyrelsen och till tjänstemännen.
Om stadsfullmäktige och övriga politiska organ kan enas om att låta tjänstemännen göra sitt jobb när beslutet är fattat når vi dit vi egentligen vill. Vi skapar en trygg organisation som med medborgarnas, kundernas, nytta för ögonen kommer att fatta kloka beslut, skapa bättre service och göra allt så kostnadseffektivt som någonsin är möjligt.

Tisdagens fullmäktige gjorde tvärtom och borrade ner sig i detaljer vilka på inget vis bidrog till en ekonomi i balans. Tvärtom, med få undantag när var allt kostnadsdrivande och på en häpnadsväckande detaljnivå. Så kan vi inte ha det. Så vill stadsborna enligt vårt förmenande inte att det ska gå till. Fullmäktige borde ägna sig åt strategiska diskussioner för att lösa stadens ekonomi och säkra servicen åt medborgarna i likhet med den intressanta informationen vi fick om hemrehabilitering, som inledde kvällen och som både sparar pengar och höjer kvaliteten.
Det är vår uttryckliga förhoppning att framtidens fullmäktige på allvar sätter fokus på ekonomin framom detaljer som borde hanteras av nämnder och tjänstemän. Tillståndet i stadens ekonomi är alarmerande och måste hanteras med kraft, tydlighet och målmedvetenhet.
Lyckas inte det blir det stadsborna som tvingas betala genom höjt skattöre och försämrad service, något vi kraftigt motsätter oss.
Mariehamnscentern
Jörgen Pettersson
Britt Lundberg
Bjarne Blomster