DELA

Fel finansministern

Regeringen körde den ekonomiska politiken på grund redan med första omställningsbudgeten skriver Tony Asumaa.

Finansminister Nordlund svarar att så inte är fallet. För när hans regering tillträdde hade landskapets kassa under föregående period minskade med 85 milj. Nu är kassan stabiliserad på 50-60 milj. skriver Nordlund.

Båda uppgifterna finansministern framför är felaktiga.

1. Under förra perioden tömdes utjämningsfonden och finansieringstillgångarna på över 140 milj.

2. Landskapets kassa var 27 milj. 2014.

Det är tack vare pengar från PAF och Posten samt uppskjutna investeringar som det överhuvudtaget finns pengar i landskapets kassa.

Under finansminister Nordlunds mandatperiod har skatteinkomsterna ökat och varit över 230 milj. varje år. Jämfört med mandatperioden innan har Nordlund haft över 85 milj. större skatteintäkter att röra sig med. Trots detta kvarstår faktum att nuvarande regering inte lyckats anpassa kostnaderna efter intäkterna.

Rolf Granlund (Åf)