DELA

Fel att utdöma böter

Enligt Nya Ålands hemsida (12 augusti) fick Myriam Le Curieux från Frankrike parkeringsböter i Mariehamn trots att hon en fransk parkeringsbricka i vindrutan på sin bil.
Le Curieux frågade om boten direkt efter händelsen i polishuset och fick veta att den franska brickan inte dög.
Vägtrafiklagen för landskapet Åland (ÅFS 40/2009) talar om ”parkeringsskiva eller motsvarande”.
Inspirerade av den gemytlie parkeringsvakten Preben i Köpenhamn vid ett studiebesök preciserade lagtingets lagutskott i sitt betänkande om vägtrafiklagen.
”Enligt utskottets mening är det viktiga att anordningen på ett tydligt sätt visar när parkeringen började. Med tanke på det stora antalet besökare från riket och Sverige är det bra att det finns en viss flexibilitet så att parkeringsskivor från andra områden kan användas utan problem.”

Lagstiftarens mening var nog att också en fransk parkeringsskiva – med arabiska siffror – skulle vara godtagbar.
Om tiden när parkeringen inleddes var tydligt angiven på madam Le Curieux´s bil var det fel att utdöma böter.
Olof Erland,
ordförande för lagutskottet i Ålands lagting