DELA

Fel att dränera våra framtida pensioner

En arbetsgrupp med representanter för nuvarande majoritetspartier har presenterat några bostadspolitiska tankar i ett betänkande.
Det är bra att det tycks finnas en enighet om att fortsätta med enhetslån för hyresbostäder som liberalerna var med och introducerade i budgeten för år 2002. Om det är brist på hyresbostäder måste bostadspolitiken stimulera nybyggnad så länge marknaden inte reglerar obalanserna.
Det är också bra att arbetsgruppen pekar på möjligheterna att stöda flerbostadshus, bl.a. för att förbättra framkomlighet och energieffektivitet, och specialbostäder också på landsbygden. Vi vill särskilt peka på möjligheterna att bygga hyreslägenheter för äldre med behov av hemservice så att mindre lämpade lägenheter eller bostadshus friställs.

Det som är mindre bra är att bidrag genom räntestäd och garantier framställs som en utväg för ökat byggande och särskilt för så kallat socialt boende. Här behövs en bredare politisk diskussion och initiativ till en långsiktig bostadspolitik i nästa regering.
Det som förvånar oss i arbetsgruppens – får vi hoppas – lösa tankar är förslaget att använda pensionsfondens administration och kapital för bostadsbyggande. Det är som att blanda ihop två världar med helt olika förutsättningar för kapitalförvaltning.

Pensionsfonden skall arbeta för maximal avkastning och minimal risk, en kombination som hanteras av professionella förvaltare.
Även under ett är med relativ ekonomisk nedgång som år 2003 var avkastningen över 10 procent.
Byggande av hyresbostäder är visserligen långsiktigt med låg risk, men avkastningen är begränsad till några procent.
Det måste vara svårt för ledningen av en pensionsfond att kombinera hög avkastning och balanserad risk med ett politiskt styrt mål om kapitalplacering för ett huvudsakligen socialt ändamål.
Med medel för bostäder i ordinarie budget eller eventuellt på sikt i en särskild fond, blir avkastningskraven tydliga och framför allt synliga.

Offentligt byggande av hyresbostäder har en politisk grund, medan pensionsfonden agerar inom ramen för marknaden.
Därför är det fel att dränera pensionsfonden och därmed våra framtida pensioner för nya politiska ändamål.
Olof Erland
Mats Perämaa
lagtingskandidater (lib)