DELA

Fejk news av Igge Holmberg

I efterdyningarna av Runar-debatten kommer icke överraskande även Igge Holmberg (S) in i debatten.

Utan källa hävdar han självsäkert: ”Det finns en korrelation mellan konservatism och kvinnoförtryck.” Och ”bevisar” detta med: ”Det är inte en tillfällighet att Sverigedemokraterna vill ha sambeskattning tillbaka, vill att kvinnor ska vara hemmafruar och att aborter ska förbjudas.”

Då jag inte är så hemma i SD:s politik, så beslöt jag mig för att googla fram deras åsikter.

Under rubriken ”Sambeskattning” hittar jag följande:

”Sverigedemokraterna vill inte återinföra sambeskattning, vilket var en kvinnofälla.”

Och vidare: ”Sverigedemokraterna vill på längre sikt genomföra en bred översyn av skattesystemet för att se till att skattesystemet är utformat på ett rättvist, sammanhållet och ändamålsenligt sätt. I en sådan översyn vill vi också förutsättningsvist utreda om det är lämpligt och möjligt, inte minst med hänsyn till ambitionen att öka jämställdheten och förbättra förutsättningarna för familjer, att införa en form av frivillig inkomstdelning – vilket inte är samma sak som sambeskattning.”

Exakt hur de avser framgår inte, men med önskvärd tydlighet är de emot vår tidigare ”sambeskattning”. Det var alltså så kallad ”fejk news” av Igge Holmberg. Inte helt överraskande.

Det kan hända att SD har tagit inspiration av det franska skattesystemet där man har en form av ”sambeskattning”. Det fungerar så att inkomsterna läggs ihop av man och hustru (eller någon annan memorykombination) men sedan delas inkomsten på två och skatten blir alltså lägre än om var och en beskattas för sin inkomst.

Finns barn, så får även de en ”koefficient”. Minns inte på rak arm. Kanske 0,3. Det betyder att om det finns två barn, så delas de sammanlagda inkomsterna med 2,6 och beskattas på två personer. Barnbidrag har man å andra sidan inte. Ett intressant system, men väldigt långt från vår tidigare ”sambeskattning”.

Om abort skriver SD följande: ”För Sverigedemokraterna är det viktigt att värna möjligheten att få utföra en abort.” och ”Tidigt i graviditeten, före vecka 12, är det för oss en självklarhet att beslutet om abort ligger hos kvinnan själv.” Låter inte som ”aborter ska förbjudas”. Tydligen fejknews II av Igge Holmberg.

Sedan tar de upp ett medicinskt och etiskt problem: ”Sedan nuvarande abortlagstiftning skrevs har den medicinska utvecklingen gått mycket framåt och man kan rädda för tidigt födda allt tidigare. Gränsen för när ett foster ska kunna räknas som livsdugligt och skyddsvärt har därför krupit allt närmare nuvarande övre abortgräns på vecka 22. Respekten människovärdet är centralt för Sverigedemokraterna. Vi anser därför det finns skäl att modernisera nuvarande lagstiftning utifrån dagens medicinska förutsättningar att kunna rädda för tidigt födda och därmed se över praxis och gränsen för de allra senaste aborterna.”

Det är alltså här SD vill se över reglerna. I gränslandet där aborterade foster faktiskt med dagens medicinska kunskap kan överleva, vilket vi har kunnat läsa om även i Aftonbladet. Det är ett etiskt problem, som tydligen inte rör Igge Holmberg på något sätt. Antagligen så jublar han nu, tillsammans med demokraterna i New York, över förändringen där som möjliggör aborter under hela graviditeten. Alltså ända fram till barnets naturliga födelse.

Jag förväntar mig att detta blir en del i de åländska socialdemokraternas valprogram inför riksdagsvalet.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Stephan Toivonen borde lära sig tänka i flera led.

Vad gäller Sverigedemokraternas (SD) förslag om sambeskattning så blir ju resultatet fortfarande att kvinnan stannar hemma medan mannen tjänar pengarna. Så även om de använder andra ord är det den traditionella sambeskattningen man talar om. Vilket är en gammaldags politik.

Vad gäller deras förslag till inskränkningar i aborträtten så finns där flera problem. Både RFSU och andra kvinnoorganisationer har vittnat om att många kvinnor inte ens märkt att de är gravida så tidigt och är det någon som tror att SD skulle nöja sig med det, liksom i Polen och Ungern så flyttas gränserna för vad som är normalt hela tiden. Detta är ett led i attackerna på aborträtten, en viktig sak i konservativ politik.

Som jag sade tidigare Stephan Toivonen måste lära sig tänka strukturellt och i flera led.

Då undviker man att haka upp sig på enstaka meningar och frågor man inte till fullo behärskar.

IGGE HOLMBERG