DELA

Fegt eller förståeligt?

Vi har ett nytt budgetförslag i Lagtinget men ”budgethöken” hade inte så mycket att hugga på denna gång. Åländsk Demokrati ser den som en arbetsbudget för att förvaltingen skall fungera och som måste vara klar till 31.12.

Andra säger ”feg budget” då det inte finns reformer. Vi har förståelse för att regeringen i detta osäkra läge och den korta tid man hade pga alla akuta coronautryckningar, inte satsar på reformer. De finns omnämnda som planer och arbetsgrupper.

Resten av oppositionen har kritiserat regeringen för att inte säga sig veta vad som kommer att hända då minister Torbjörn Eliasson (C) säger att det kan gå bättre och det kan gå sämre.

Åland har en incidens på 25 fall / 2v / 100 000. Finland har 50. Sverige har 500. Det kan bli bättre. Det kan bli sämre.

Den 2 juli firade man med ett 500 meters långbord i Prag för att coronan var besegrad. Nu har de en incidens på 1 500. Incidensen för avlidna är 26, vilket på Åland skulle innebära åtta avlidna på två veckor. Det kan gå bättre. Det kan gå sämre.

Att komma med en arbetsbudget är nog det riktiga som vi ser det.

Grundprincipen är nu sparsamhet, men inte nedsärningar, vilket är det som åländsk demokrati har förespråkat. Vi skall använda osthyveln och inte yxan när patienten ligger på intensiven med 10% arbetslöshet. En sparsam budget får vitsordet 8.

Den ger ett underskott om 19,9 miljoner och ett lånebehov om 77 miljoner under 2020 och 2021. Det är ofrånkomligt. Det ät populistiskt att kritisera detta. Alternativet är att ta yxan och skära 20 miljoner.

I september gissade jag att underskottet skulle bli kring 20 miljoner och att lånen skulle bli nästan 80 miljoner.

Vi har nu en tydligare uppställning budgeten än tidigare och flera tydliga bilagor. Saker som jag ”huggit” på tidigare år, men som blivit tydligare, vilket gav ett plus.

Intäkterna är viktiga. Vi kan se att avräkningen förväntas bli 188 miljoner och att den nya skatteavräkningen förväntas bli 68 miljoner. I september betonade jag vikten av att ÅSUB gör en prognos, så att vi inte baserar vår budget på en prognos från Riket.

ÅSUB gjorde sedan denna prognos i samband med höstens konjunkturprognos och regeringen följde den. Med finansministeriets prognos på 78 miljoner hade underskottet blivit bara 10 miljoner. Ett plus till.

Sedan fastnade jag på meningen ”samtidigt avskaffas det åländska arbets- och pensionsinkomavdraget i beskattningen för år 2021”. Detta högg ”budgethöken” på då det skulle hjälpa ”låginkomsttagarna”. Jag sade att de inte har någon nytta av det. Jag har konsekvent varit emot avdraget och gav ett stort plus i kanten.

Den strama budgeten får vitsordet 8. Strykningen av arbetsavdraget, att ni använder ÅSUBs prognos för skatteavräkningen och en tydligare presentation ger tre plus och slutvitsordet 9 -.

I regeringsprogrammet talas om ”tillsammans” i finansutskottets senaste betänkande talades om ”samling”.

Med en historisk arbetslöshet om 13 procent i våras och en prognos på ett BNP-tapp på 16 procent så förstår vi från Åländsk Demokrati att det nu är mera tid för samling än för utspel och motioner, som kan uppfattas som populistiska och som kanske enbart tar energi från det centrala arbetet, som är att få en återhämtning / tillväxten av ekonomin till normal nivå för att pressa ner arbetslösheten innan vi sedan kan och måste skära i det strukturella underskottet.

Därför hade ÅD bara tre motioner.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

MEDLEM I FINANS- OCH NÄRINGSUTSKOTTET