DELA

Fastighetsskatten i staden

I debatten finns en del som är intressanta att diskutera.
Först: Det är fullmäktige som besluter om alla skattesatser, även fastighetsskatten och det känns lite underligt att behöva påpeka det. Det finns också de i fullmäktige som vill ha en högre fastighetsskatt.

När det gäller behovet av skatt är det stadens utgifter, inte skatteslaget som styr. Alltså, stadens utgifter minskar inte av att vi stryker fastighetsskatten. Då måste kommunalskatten höjas för att samma belopp skall komma in. Summan av kommunalskatten och fastighetsskatten är konstant tills någon annan typ av skatt blir aktuell.
Det som lämnas bort i sammanhanget är att antalet bostäder i staden utan skattebetalare (mantalsskrivna invånare) ökar. 31.12.2012 saknades skattebetalare i 1106 bostäder av 6869, drygt 16 %. Skattebasen i Mariehamn krymper och det ökar trycket på kommunalskatten. Ambitionen med fastighetsskatten är att utöka skattebasen och framför allt att motivera för de här bostadsägarna att mantalskriva (”kommunalskattskriva”) sig i staden.

För kollektivet (de mantalsskrivna mariehamnarna) som betalar kommunalskatt är alternativet med fastighetsskatt förmånligare i dagens situation. Då delar befolkningen i 6869 bostäder på skattebördan medan skattebördan som kommunalskatt delas av 5676 bostäder. Skulle lika mycket kommunalskatt uppbäras från alla bostäder i staden har vi en outnyttjad skattepotential på 4 – 5 M€ årligen. Även om det knappast går att komma så långt visar det att frågan har en viktig potential som bör tas tillvara.
Det är inte rätt att vi har ett ”skattefrälse” i Mariehamn, skatter är ju också en rättvise- och jämlikhetsfråga. Fastighetsskatten på fritidsboende 0,9 % och signalerna från landskommunerna är att den borde höjas. I Mariehamn finns fritidsbostäder i form av lägenheter och varför skulle inte de beskattas? Tyvärr är det lättare och tydligare att beskatta ett fritidshus än en lägenhet varför lagen bör ses över.

Avslutningsvis, min omtanke är om de mantalsskrivna mariehamnarna som med nuvarande system bär en allt större och ojämnt fördelad skattebörda.
Lennart Isaksson,
Moderat Samling