DELA

Fastigheter som omfattas av fastighetsbeskattningen

De senaste veckorna har det funnits mycket känslor med i diskussionerna kring fastighetsbeskattningen. Det är dock inte frågan om en ny tolkning. Nuvarande värderingsprinciper har varit oförändrade i många år.

Som framgick ur Skatteförvaltningens pressmeddelande 14.12.2017 har det tyvärr nyligen upptäckts vissa ogrundade uppgifter i Skatteförvaltningens fastighetsregister och fastigheterna gås nu igenom fall för fall för att säkerställa att alla skattskyldiga behandlas likadant.

Genom brevutskick uppmärksammas berörda markägare på att granska sina uppgifter. Innan genomgången är slutförd och alla markägare har hörts så finns det ingen möjlighet för Skatteförvaltningen att känna till omfattningen av de ogrundade uppgifterna.

För tillfället kan man konstatera att majoriteten av de åländska markägarna som berörs har avsevärt mindre arealer än de fall som har debatterats i media. Till exempel för ett 1,5 hektars markområde på Kökar kan det röra sig om en ökning från 18 euro fastighetsskatt till omkring 90 euro när fastigheten har haft ogrundade uppgifter om impedimentmark.

I Vårdö blir det enligt gällande värderingsprinciper exempelvis frågan om 227 euro fastighetsskatt för ett 20 hektars strandområde. Markägaren har via fastighetsskattedeklarationen möjlighet att bemöta uppgifterna och lämna in ett korrigeringsyrkande angående eventuella omständigheter som påverkar markområdets värdering.

Mera info om värderingsprinciperna hittas på Skatteförvaltningens hemsida till exempel i tillämpningsanvisningen för fastighetsskattelagen och i ställningstagandet gällande gränsdragning mellan fastigheter som i sin helhet omfattas av fastighetsbeskattningen.

Fastighetsbeskattningen utförs landsomfattande och korrigeringen av uppgifter är inte specifik för Åland. För tillfället görs bland annat. registerförberedelser inför de förändringar som medförs av Finansministeriets projekt att förnya fastighetsvärderingen år 2020 samt Skatteförvaltningens byte av datasystem i november 2019.

Även om Landskapsregeringen nu strävar efter att undanröja skatten så är det viktigt inför framtiden att uppgifterna i fastighetsregistret är korrekt uppdaterade.

Markägare som har fått ett brev eller annars är fundersamma över sin fastighetsskatt uppmanas vid behov att under våren ta kontakt med Ålands skattebyrå eller servicenumret för fastighetsbeskattning för vidare handledning.

Maria Sagulin,

Skattedirektör på Åland