DELA

Fast tag om rorspinnen

Landskapet har sista tiden varit satt under hård press. Samtidigt som arbetet med att få ordning på den offentliga ekonomin pågår, har svåra frågor med stor inverkan på samhället avlöst varandra. Hotet mot chipsfabrikens verksamhet får väsentliga följder för den åländska samhällsekonomin. Beskedet från Finlands regering om att överenskommelsen om vindkraften inte längre gäller har lett till en förtroendekris mellan Finlands regering och Åland.

Och nu senast de möjliga konsekvenserna av den pågående ”Sote-reformen”.

De förslag om finansiering av reformen som just nu bereds på finansministeriet i Helsingfors kommer om det verkställs att på ett avgörande sätt påverka självstyrelsen. Grunderna för den kommunala självstyrelsen dras undan och den offentliga ekonomin minskar ytterligare. Förslaget går ut på att de statliga inkomstskatterna ökar för att finansiera ”Sote-reformen” samtidigt som den kommunala skatten minskar i Finland i övrigt.

Åland med egen behörighet för kommunerna kan knappast tillåta att ålänningarnas skattetryck blir högre än finska kommuninnevånare och då måste också kommunalskatten minska på Åland. Därmed undandras själva fundamentet för den kommunala självstyrelsen. Kommunerna ska då i framtiden leva till största delen på de pengar de får via landskapsandelarna.

När det officiella brevet från finansministeriet landade på landskapsregeringens bord tog regeringen Sjögren omedelbart tag i saken. Direkt inleddes arbetet för att med fakta och argument överbevisa finansministeriet och regeringen i Helsingfors om att de föreslagna åtgärderna kommer att få ödesdigra konsekvenser för självstyrelsen. Att Åland med egen behörighet inom social och sjukvården och den kommunala förvaltningen måste ställas på sidan om de finansiella transaktionerna som sker med anledning av ”Sote-reformen”.

Anmärkningsvärt är att Centern med ordförande Pettersson och riksdagsman Löfström i spetsen kritiserar regeringen för att de agerar och är proaktiva. I stället föreslås från det hållet att Åland ska sticka huvudet i sanden, ha is i magen och vänta på att stormen blåser förbi. När faktiskt självstyrelsen är satt under svår press!?

Det blåser hårt just nu och det behövs ett stadigt tag om rorspinnen. Därför ger den liberala gruppen sitt absoluta stöd till lantrådet Katrin Sjögren och hennes regering som gör allt de kan för att styra skutan rätt.

Viveka Eriksson, ordförande

Liberala lagtingsgruppen