DELA

Fasa ut fossil olja

Mariehamns socialdemokrater politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushållar med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling. Miljöstaden Mariehamn bör ta fler stora kliv framåt i sitt miljöarbete för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringen.

Nu är det dags att helt fasa ut fossil olja från stadens fjärrvärmenät. Genom investeringar där vi till hundra procent nyttjar åländsk skogsråvara i form av träflis och träpellets sänker vi ytterligare stadens koldioxidavtryck samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för det åländska skogsbruket.

Mariehamns Energi måste även än mera aktivt se på möjligheten att börja ta tillvara på energi ur spillvärme från byggnaders luftkonditioneringssystem, så kallad fjärrkyla. Jomala och Mariehamn måste även på allvar diskutera möjligheten att sammankoppla stadens och Jomalas fjärrvärmenät för att kunna skapa bästa klimatnyttan för båda kommuner.

Utöver sänkta koldioxidutsläpp ger investeringar i förnybara värmesystem även arbete åt åländska bygg och installationsföretag. Så summa summarum är en hög miljöprofil i Mariehamn en god affär för hela Åland.

MARTIN NILSSON (S)