DELA

Färre, större och starkare kommuner

Betydelsen av en större reformering av den offentliga sektorn börjar bli mer och mer uppenbar för fler än tidigare. Vi kan inte längre hålla oss med 16 fullskaliga kommuner och flera kommunförbund på en liten befolkning som vi trots allt har på Åland. Jämförelser med kommunsammanslagningar i vårt närområde saknar i hög grad relevans eftersom vi har så små kommuner. Det säger nästan sig självt att vi måste få färre, större och starkare enheter på kommunal nivå.

Med en kommun kunde allt fokus läggas på konkurrensen gentemot omvärlden istället för att strida internt. Kostnadsinbesparingarna och möjligheterna för tillväxt vore stora. Dock så inser jag att den politiska realiteten är sådan att det hittills inte funnits en vilja att slå ihop alla kommuner till en enda, så jag kan även tänka mig några få större kommuner. Det är bättre än situationen idag.

Det finns en oro för att närheten till all service försvinner om allt finns i en enda kommun eller några få kommuner. Till viss del kan den oron vara befogad då för små enheter kan vara svåra att försvara ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Utan dagens många gränser kunde en del service rationaliseras till färre och effektivare enheter som fortsättningsvis ger service i närområdet.

Garantilagstiftning kunde säkerställa närhet till service för att minska den oro som finns. Sådan lagstiftning kunde till exempel innehålla maximalt avstånd till servicepunkter, såsom daghem m.m.

Petri Carlsson (MSÅ)