DELA

Färre kommuner gynnar vården

En kommunreform är en viktig byggsten för en god framtida vård. Vi har länge sätt behovet av färre aktörer men efter slutseminariet om framtidens vård är vi stärkta i vår insikt. Framtidens vård har varit en seminarieserie anordnad av landskapsregeringen som har inbjudit såväl lokala som externa experter att bidra med sin kunskap.

På det sista seminariet presenterades en övergripande åtgärdsplan och de två första åtgärdspunkterna är rekrytering och samordning. Vi konstaterar att såväl rekrytering som samordning skulle fungera bättre med färre kommuner.

Det är lättare att rekrytera till större enheter, till arbetsplatser där fler delar på ansvaret och man har möjlighet att arbeta med sitt specialområde. Det är givande och utvecklande med utbyte kolleger emellan. Vi har redan idag svårt att rekrytera läkare, skolpsykologer och socionomer och vi kan konstatera att sjuksköterskebristen är omfattande i våra närregioner. Vi behöver därför aktivt skapa attraktiva arbetsplatser inom vård- och omsorgssektorn på hela Åland.

När det gäller samordning är det ganska enkel matematik, det är enklare att samarbeta om parterna är färre. Vi måste bli bättre på att samnyttja befintliga tjänster och kompetenser, det gäller alla aktörer; tredje sektor, socialvård, omsorg, sjukvård, rehabilitering, privat sektor och alla andra. Att arbeta tillsammans i större utsträckning skulle öka effektiviteten och patienter och klienter skulle få en bättre vård.

De sexton olika kommunerna, med otroligt olika grundförutsättningar, försvårar samarbeten. Vi behöver alltså förändring och det handlar inte bara om pengar, utan framförallt om att bibehålla, och därtill öka, kvalitén på den vård som vi levererar.

Ingrid Johansson

Liberalerna, viceordförande ÅHS

Annette Holmberg-Jansson

Moderat samling, ordförande ÅHS