DELA

Färre fastigheter minskar skuldberget

I maj 2013 föreslog Ålands Framtid och Obundna i Mariehamn att staden skulle undersöka förutsättningarna att sälja fastighetsbolaget Marstad, för att minska stadens skuldbörda och stärka vårt fokus på det som faktiskt är kommunal kärnverksamhet.

Staden befinner sig, på grund av stora investeringar, höga driftskostnader och ett inte oväsentligt investeringsbehov framöver, i en bekymmersam ekonomisk situation med skulder på över 47 (totalt i koncernen 113) miljoner euro. Att sälja ut fastigheter man inte behöver för den egna verksamheten kunde vara en bra början på att få ner den stora skuldbördan och därmed minska räntekostnaderna.

Efter en snabb och ointresserad beredning röstades förslaget tyvärr ner i stadsfullmäktige. Men behovet att minska stadens skuldbörda kvarstår och alternativa lösningar från kritikerna lyser med sin frånvaro.

Samtidigt såg vi i dagarna ett exempel på ett åländskt försäkringsbolag som frigjorde stort kapital på just fastighetsaffärer. Kapital som sannolikt söker en långsiktigt trygg hamn med stabila avkastningsmöjligheter och som eventuellt kan vidga utbudet av möjliga intressenter.

Nästa generations Mariehamnare förtjänar verkligen inte att ärva dagens skuldberg, utan vore värda en stad som erbjuder en prisvärd kommunal kärnverksamhet istället för att leka fastighetskung.

Gå vidare med en försäljning av Marstad.

Rolf Granlund

Tom Forsbom

Axel Jonsson

Ålands Framtid