DELA

Färre färjor ger minskade utsläpp

Runa-Lisa Jansson, med ditt svar utlovar du en omfattande nyinvestering i en modern skärgårdsflotta. Jag utgår ifrån att det är som representant för Obunden Samling som du uttalar dig. Hur mycket är då du och det parti som du representerar villig att satsa i en förnyad skärgårdsflotta och hur många nya fartyg anser du/ni att vi skall fortsätta bedriva trafik med?

Genom de förändringar av rutter och färjfästen som regeringen planerar är planen att minska på antalet färjor som går i trafik året runt väsentligt. Jag kan se en minskning ner till fyra eller fem från dagens sju färjor. Det är stora minskningar på bland annat koldioxidutsläpp i och med kortare färjpass och färre rutter.

Du nämner hållbarhetsagendan, den bygger bland annat på landskapsregeringens energi- och klimatstrategi där det framgår att före 2030 skall det införskaffats två eldrivna färjor och efter 2030 skall man undvika nyanskaffning av fartyg som drivs med fossilt bränsle. Det är en hållbar utveckling.

I en tidigare insändare raljerade du över oss som var till Almedalen ”Men som skattebetalare anser jag att det finns bättre användning av skattebetalarnas pengar än resor till ett svenskt politikerevenemang som varken har anknytning till Åland eller aktuella åländska frågeställningar”. Jag deltog på flera seminarier i just ämnen som berör problematiken med den framtida energibäraren för våra fartyg. Jag sökte efter fakta och fick svar. Istället för att sitta på kammaren och tycka till.

Visst har du rätt i att det sker en teknikutveckling redan idag men den är inte tillräcklig för våra långa färjpass. Hur gärna du än vill så finner du inte lösningen idag för våra oftast långa färjrutter, men förhoppningsvis om 20 år. Skärgården har inte råd att vänta längre utan nu måste vi möta upp med kortare och samtidigt nya rutter i jämförelse mot idag, för att påskynda teknikanpassningen.

Du hänvisar till den finska sidan och den färja som går i trafik mellan Pargas-Nagu. Det är just en vidare utveckling av den färjan som pågår nu och det arbetet sker inför upphandlingen av en elhybrid driven färja. Electra som den färjan är döpt till, trafikerar ett pass på 1 664 meter, avgår var 15:e minut från Nagu. Genom att korta av färjpasset mellan Svinö och Föglö möjliggör vi användandet av en ny elhybrid färja utan att minska på antalet avgångar. Nuvarande färjpass mellan Degerby och Svinö är 10 500 meter och möjliggör inte en eldriven färja i dagsläget.

Regeringen har utrett konsekvenserna av den trafikplan som ligger som underlag för besluten. Enviseheten eller uthålligheten är ibland positivt när den bygger på kunskap och fakta och inte bara på åsikter. Reformarbete kräver att man är uthållig men samtidigt lyhörd och förklarar när oklarheter finns. Som i det här fallet när det finns åsikter att ”modernare” färjor redan finns, fast de egentligen mest finns i visioner.

Trevlig skärgårdssommar

MIKAEL STAFFAS

LIBERALERNA