DELA

Färöarna visar vägen för tunnelkortrutten

I lördags invigde Färöarna med 50 000 innevånare sin tjugonde tunnel. Den drygt 11 kilometer långa Eystoyartunneln, med rondell under vattnet och tre uppfarter, som går ner till 187 meter under havsytan. Inte nog med det så bygger man just nu ytterligare två tunnlar samtidigt, nämligen den 2,5 kilometer långa Hvalbiartunnilin och den närmare 11 kilometer långa Sandoytunneln (ST). Låt oss jämföra ST med tunnelkortrutten (TK) här hemma.

TK, se bild, kan med fördel ersätta dagens trafik med fyra färjor, Gudingen, Odin, Skarven och Skiftet, mellan Föglö och fasta Åland. På detta vis kan vi om vi vill spara in 7900 körtimmar vilket motsvarar cirka 6,5 miljoner euro per år. Vi kan även spara in investeringen i två nya färjor vilket kan innebära ytterligare en inbesparing om cirka 2 miljoner i avskrivningar per år. Lägger vi till de möjliga årliga biljettintäkterna från tunneln på 1,2 miljoner euro kan den årliga inbesparingen för samhället bli nästan 10 miljoner euro per år.

ST kommer att serva cirka 500 bostäder på ön Sandoy och ersätter bara en färja som trafikerar på ett färjepass lika långt som mellan Degerby och Svinö. Denna färja har bara hälften så många bilplatser som Skarven och betydligt färre turer än dagens turer mellan fasta Åland och Föglö.

TK kommer att serva Föglö, halva Kumlinge, Korpo, Kökar och Sottunga med snabbare och effektivare transporter. Området vi pratar om för Ålands del omfattar nästan 30 procent av vår totala yta här finns det sammanlagt finns runt 650 bostäder, 1 400 sommarstugor, 300 uthyrningsstugor samt 120 företag varav de två största omsätter cirka 60 miljoner euro per år.

Det är dyrare att bygga tunnlar på Färöarna än på Åland då berget på Färöarna i motsats till Åland har bildats av många efterföljande vulkanutbrott. På Färöarna ligger således berget likt ett knäckebrödspaket i många horisontella lager med mellanliggande ofta vattenförande sprickor.

På Färöarna är det aktiebolaget E/S Eystur- og Sandoyartunlar som upphandlat NCC att bygga ST för 1200 miljoner SEK som med dagens kurs motsvarar knappt 120 miljoner euro. Genom att upphandla tunnelkortrutten inklusive hamnen på östra Föglö med offentlig privat samverkan kan landskapet välbehövligt att sänka sina nettokostnader med 4-5 miljoner euro per år i 30 år varefter enbart de mycket låga drifts och underhållskostnaderna kvarstår.

OTTO HOJAR