DELA

Färjtrafikens initiativtagare hedras med minnesmärke

Ombord på s.s. Granö i Engelska kanalen sommaren 1949 berättade sjökaptenen Gunnar Eklund för studeranden Jan Cardelius om sina planer att ”litet längre fram öppna färjtrafik mellan Åland och Roslagen”.

Vi, representanter för Viking Seniorer, som är födda och uppväxta på efterkrigstidens Åland vet att vi då levde i en avfolkningsbygd. Släktingar, vänner och bekanta var tvungna att flytta till Sverige för att få arbete och utkomst. Kommunikationerna var dåliga både till lands och till sjöss. Att resa med nattbåten till fastlandet eller Sverige var både dyrt och obekvämt.

Gunnar Eklund tog 1959 initiativ till bildandet av Rederiaktiebolaget Vikinglinjen, som inledde färjtrafik mellan Gräddö i Roslagen, Mariehamn och Galtby i Åbolands skärgård. Trafiken visade sig vara lönsam, men bolaget inriktade sig efterhand mera på fraktfartyg, vilket stred mot Gunnar Eklunds inriktning på färjor.

År 1963 vidtalade Gunnar Eklund både gamla och nya intressenter och färjrederiet Ålandsfärjan Ab , senare SF Line Ab och idag Viking Line Abp, kunde bildas. Det nya bolaget växte under Gunnar Eklunds ledning genom byggande av nya och ständigt större och bättre passagerarfärjor samt ett utvidgat linjenät.

För hela det åländska samhället och särskilt centralorten Mariehamn medförde färjtrafiken stora och positiva förändringar: avsevärt bättre förbindelser till Sverige och fastlandet, sysselsättning ombord på färjorna och direkt eller indirekt hela det åländska näringslivet.

Mariehamns stad och landskommunerna, även i skärgården, fick del av de växande löne- och företagsskatterna, som färjtrafiken direkt eller indirekt genererade, vilket kom att betyda mycket för samhällets utveckling och blomstring de senaste 55 åren.

År 2016 , inför hundraårsdagen av Gunnar Eklunds födelse började vi planera ett minnesmärke över hans livsverk. I Mariehamns stadsfullmäktige fick Roger Jansson ett brett stöd för sin motion om stadens medverkan i att planera och utplacera ett sådant minnesmärke.

Vi har vidtalat konstnären Juha Pykäläinen om uppdraget att skapa ett minnesmärke över Gunnar Eklund och fått del av ett förslag till ett monumentalt minnesmärke att placeras på en central plats i Mariehamn.

Alla vi, som arbetat större delen av våra liv inom Viking Line, ombord på färjorna eller på kontoren i Mariehamn, vill genom minnesmärket hedra Gunnar Eklund och hans hustru Ellen, som arbetade sida vid sida till pensionen, vid 73 respektive 76 års ålder och fästa de nu levande innevånarna på Åland uppmärksamhet vid den betydelse initiativtagarna har haft för att Mariehamn och Åland har utvecklats till det välmående samhälle det är idag.

Tanken är att tidigare och nuvarande anställda inom Viking Line, aktieägare, leverantörer och andra samarbetspartners ska medverka i finansieringen av minnesmärket. Styrelsen för Viking Line har redan beslutat att stå för en del av kostnaden.

Ett konto har öppnats för bidragen till minnesmärket. Även om insamlingen ännu inte har inletts har redan ett antal personer som genom hörsägen fått kännedom om projektet, inbetalat cirka 10 000 euro.

VIKING SENIORS

JANKA KAJANDER

ORDFÖRANDE

RAFFE HELLMAN

PROJEKTLEDARE

Fotnot. Nya Åland berättade i korthet på nyhetsplats om prrojektet i tisdagens tidning.