Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Färjavtal måste brytas

LR står i beråd att försätta Åland i en prekär ekonomisk situation. Lagtinget uppmanade 27/9 LR att avbryta beställningen av en färja. LR vägra dock följa sin arbetsgivares order trots att i kontraktet står:

”Upphandlande enheten har under veckorna 32-44 en ångerrätt och kan inom den skriftligen meddela att avtalet sägs upp med omedelbar verkan ifall inte vägplanen vunnit laga kraft.”

Avtalstexten ligger till grund för lagtingets vilja att bryta avtalet och därmed undvika en onödig kostnad fram till år 2037 om totalt 67 miljoner euro.

Fakta är att LR upphandlat en ny färja utan att ha inhämtat lagtingets godkännande. Därtill saknas miljötillstånd för flera delar av projektet vilket gör att färjan byggs för en´rutt som inte existerar vid leveransen av nybygget år 2022.

LR:s påståenden om att det föreligger risk för skadeståndskrav om färjavtalet hävs omedelbart, finner inget stöd i avtalstexten.

HARRY JANSSON C

GRUPPLEDARE

JÖRGEN PETTERSSON C

VICE GRUPPLEDARE