DELA

Färdtjänsten åter igen

Nog är det underligt att Mariehamns taxi ab har ensamrätt att få köra färdtjänst inom Mariehamn trots att det finns totalt 2 bolag som har tillstånd i Mariehamn. Medan nog landsortstaxina får köra Mariehamns färdtjänst, då man skyller på att de har handikappanpassade bilar.
Men det har visat sig att många av dessa personer som åker med Mariehamns färdtjänst inte behöver anlita en stor bil och är inte rullstolsbundna så får landsortstaxina ändå köra dessa och fakturera Mariehamns stad för det. Hur kontrollerar Mariehamns stad att de som anlitar de stora bilarna från landsorten verkligen är i behov av en stor bil?

Sedan kan man ju fråga sig om Mariehamns taxi ab har något eget taxitillstånd, då de ansöker om skolkörningarna. Mig veterligen och enligt lagen så är taxitillstånden personliga och då får inte Mariehamns taxi ab ansöka ensam om dessa körningar utan det skall vara den enskilda företagaren som skall göra detta. Sedan undrar jag lite försiktigt, hur många av Mariehamns taxis chaufförer som betalar förskott och de lagstadgade avgifterna och även arbetsgivaravgifter då de har en annan att köra sin taxi? Då man tittar på de enskilda chaufförerna, som alla är enskilda företagare, så reser sig nog tyvärr nackhåren, för det finns de som inte hör till förskottsregistret. Det är gratis att göra detta på internet och det är offentliga handlingar.

Jag vill bara uppmärksamma alla att verkligen ta till sig av detta, för så här får det inte gå till.
Susann Laag-Söderström

Redaktionen har bett Mariehamns om en kommentar till insändaren:
Susanne, några kommentarer till det du skriver.
Angående färdtjänsten så beslöt Mariehamns stad för ca två år sedan att gå över till elektronisk fakturering av färdtjänsten. Mariehamns Taxi valde att gå staden till mötes genom att investera i utrustning för att kunna sända in faktureringsunderlag på elektronisk väg direkt från bilarna. Vi har inte ensamrätt, men är tyvärr det enda bolag som valt att gå staden till mötes på detta område. Alla har haft och har samma möjlighet.
I övrigt är det Mariehamns stads socialkansli som kan svara på dina frågor.
Vad gäller trafiktillstånd (eller taxitillstånd som du kallar det) så har den frågan redan prövats juridiskt och svaret är, kort uttryckt, att då bolagets aktieägare innehar giltigt trafiktillstånd anses bolaget som sådant vara kvalificerat att ge anbud på tex skolkörningar. För övrigt är Mariehamns Taxi inte det enda bolag som ger anbud på skolkörningar för enskilda trafikidkares räkning.
Till sist önskar vi dig en fin sommar och vill påminna om att vår mail-adress är densamma som tidigare, info@taxi.ax, så du får gärna skicka dina frågor direkt. Allt behöver inte ventileras via media.

Styrelsen för Mariehamns Taxi