DELA

Färdigställ Bomarsunds besökscentrum!

Den uppmaningen riktades från liberalernas höstmöte till nya regeringen, som enligt regeringsprogrammet inte avser att färdigställa projektet.
Att lägga ner projektet just när det står klart att verkställa är ett slag i ansiktet på Sunds kommun och på alla de frivilliga som på ideell basis under många år arbetat för Bomarsunds besökscentrum. Allt förberedande arbete är klart, avtal finns med Sunds kommun om driften och nu kan projektet bjudas ut.

Liberalerna håller med Bomarsundssällskapet som i insändare protesterat mot att besökscentret skjuts i sank. Besökscentret skulle förstärka infrastrukturen inom turistnäringen och samtidigt skulle våra historiskt viktiga händelser kring demilitariseringen lyftas fram och tillgängliggöras för alla.
Mariehamn den 30 november 2011
Liberalerna på Åland
Viveka Eriksson,
ordförande