DELA

Färdiga hus gäller

Ett litet genmäle till Barbro Sundback, (BS) De flesta vet att BS och jag står på olika kullar och beskådar planeringen. De stora skillnaden är nog att BS vill ha en plan medan jag (och moderaterna) vill ha byggnation. För att byggnation och bostäder skall komma till förutsätta ekonomiska förutsättningar, hyror och kvmpriser måste passa medborgarna. De äldre är viktiga och de har inte alltid de bästa ekonomiska förutsättningarna.

Jag anser att ekonomin borde belysas och vara en del av planarbetet, det kunde ingå att i planen föreskriva hyresbostäder. BS får gärna berätta för mig var siffrorna finns. En realistisk syn på ekonomin krävs för att målsättningarna skall fyllas. Det skulle leda till andra byggvillkor för att uppfylla målen. Härav alltså mina dubier att planen inte fyller målsättningarna.

Jag hävdar också att bevarandet är det centrala i behandlingen trots att det är bara en liten del av planekomplexet. Ärligt, för mig är viktigare att vi får prisvärda bostäder än att låta bevarandet ta överhanden.

BS inskärper att planen måste godkännas men det räcker. Kom ihåg att planen för Rönnberg Torg inte godkändes i domstolen. Det visar ett framgångsrikt planarbete innehåller att undvika besvär. En välgrundad spekulation är att besvär blir aktuella med nuvarande förslag till plan.

Vidare skulle jag insinuera att Dennis Jansson får mindre byggrätt. Att nämna en av delägarna i bolaget som äger de aktuella tomterna vid namn antyder att det finns en annan agenda än planen. Jag insinuerar inte, jag läser innantill i planen. De aktuella tomterna mot Kaptensgatan har e-tal 1 och våningstal ll, resten av kvarteret har e-tal 2,0-2,4 och våningstal lll-lV. Tomterna ligger också inom ett område som rubriceras ”absoluta centrum” i vilket begränsningen till småhus inte är att uppfylla fullmäktiges målsättningar.

Projekten på posten och Magazintomterna samt Boreniuska framhålls av BS som tecken på delgeneralplanens förträfflighet. Men planer och bygglov räcker inte utan färdiga hus gäller. Innan husen är klara kommer ekonomin att stötas och blötas många gånger. På Boreniuska finns nu ett intentionsavtal som förhoppningsvis skall leda till genomförande.

I avtalet finns punkter som skulle passat bra (och hört hemma) i delgeneralplanen. Att det skall förhandlas innan planen ens är fastställd styrker mig i uppfattningen att villkoren i planen inte räcker ända fram för att uppfylla fullmäktiges målsättningar.

LENNART ISAKSSON (MSM)