DELA

Får personer med demens välja sin boendeform?

Som socialkurator har jag konstaterat att de flesta kommuner inte har någon som helst demensboende för sina invånare. Detta betyder att en dement person måste flyttas från sin hemkommun till Gullåsen eller till Folkhälsans demensboende. Är detta ändamålsenligt?
Mariehamn har demensboende men inte till livets slutskede. Varför får man inte dö hemma utan förflyttas till Gullåsen för att vänta på döden? Det är naturligtvis en ekonomisk fråga.

För personer med demenssjukdom är det väldigt viktigt att miljön är trygg och bekant. Det är inte ändamålsenligt att man blir förflyttad till en annan vårdenhet när sjukdomen framskrider och hjälpbehovet ökar.
På Åland har vi bara ett privat demensboende inom Folkhälsan. Jag tycker att det definitivt behövs flera privata aktörer, precis som i riket. Jag har själv fått förfrågningar från ett par företagare som bedriver verksamhet med demensboende i riket. De är intresserade av att öppna eget även på Åland. För närvarande är det inte helt okomplicerat, men vi liberaler vill att näringsrätten inte skall utgöra ett för stort hinder, då vi vill öka utbudet på olika företag på Åland.

Vi behöver små hemlika enheter för demensboende. I riket är det privata demensboendet ofta egnahemshus med 8-10 invånare. Klienten deltar i de vardagliga sysslorna efter förmåga. Det är inte fråga om institution. Det är mycket vanligt att klienten vårdas till livet slut.
I riket köper kommunen tjänsten från privata aktörer. Vården är med andra ord sagt inte dyrare för klienten än ett kommunalt alternativ. Demensvården i små privata vårdhem i riket kostar 75 – 120 e / dygn och är därmed billigare än vården i Gullåsen för kommunerna.
Jag tycker definitivt att personer med demenssjukdom skall få välja sitt boende.
Vi liberaler vill möjliggöra det!

Sirpa Eriksson (lib)