DELA

Får Paf-medel gå till löner

Öppen fråga till Kulturdelegationens ordförande.
Hörde slaget efter tolv på radio Vega fredagen den 16 april 2010.
Där betonades det mycket noga att PAF medel inte kan gå till löner. Jag hoppas jag hörde fel!
Helt OK i så fall, om beslutet är så, är det bara att följa det.
Marc Swanström ställde en fråga till Ann-Sofi Joelsson, ordförande i Kulturdelegationen om amatörteatern gynnas mera än proffsteatern. Och om det är en klar linje man valt. Ordförande svarade med att Teaterföreningen i Mariehamns (anses tydligen här som amatörer) större bidrag eller stöd från kulturdelegationen med att föreningen har en ungdomssatsning. Hur kanaliseras pengarna till ungdomssatsningen? Hur får ungdomarna pengarna, går det till hyra eller går det rent av till att avlöna en ledare?

Teaterförening Kuling har två personer som också driver en dramagrupp för ungdomar.
Följande fråga är om en person regisserar en pjäs för en förening som får PAF-medel, arbetar han/hon då utan lön, till exempel en regissör?
Hur tolkas PAF-medlen till Ålands Ungdomsförbund, som får den största posten, får dessa medel användas till arvoden eller löner.
Nu vill jag absolut inte att bidrag skulle minskas hos någon för att någon annan skulle gynnas.

Undrar bara om det stämmer att PAF-medlen inte får användas till löner. Jag helt säker och dessutom sitter jag på sådana kunskaper att jag vet att både Teaterföreningen i Mariehamn och Teaterföreningen Kuling öppet och ärligt har redovisat till Kulturdelegationen hur mycket av kostnaderna som har gått till löner. Dessa föreningars redovisningar har granskats och godkänts av samma instans. Dessutom vet alla att Ålands ungdomsförbund har heltidsanställd personal, med lön.
För övrigt tyckte jag att Maria Mäntylä och Marc Swanström förde en bra och saklig debatt om teatern på Åland. Jag hoppas också som Maria Mäntylä att vi slutar med gruppera dessa verksamheter. Vissa av oss spelar teater för vårt höga nöjes skull och andra har det till sitt arbete, och vem jobbar utan lön i dagens samhälle?
Kaj Lybeck
tidigare kassör och aktiv i Teaterförening i Mariehamn och nu aktiv och kassör i Teaterföreningen Kuling samt tidigare medlem i Kulturdelegationen.