DELA

Får man ta tillvara på gräset?

Jag såg en uppgift att länsstyrelserna i Sverige tillät att man tog tillvara gräset som fanns på åkrar som ligger i träda.

Hur ställer sig landskapet till att göra på samma sätt?

ANONYM

SVAR PÅ INSÄNDARE

Det är tillåtet, allt grönt får man skörda.

LANDSKAPSAGRONOM

SÖLVE HÖGMAN