DELA

Får jag vara ålänning?

När jag först såg centerns slogan ”Våga vara ålänning” undrade jag vad som menades: ålänning är man ju om man bor och verkar på Åland helt enkelt. Formellt kan man höja ribban och ta med kommunal rösträtt eller till och med hembygdsrätt.
Kanske avsåg centern inflyttade som inte känner sig riktigt accepterade, tänkte jag. En slogan för integration, delaktighet och gemenskap på Åland.

Gun Carlsons svar i onsdagens tidning går i en annan riktning. Om man vågar ha förhållningssätt, åsikter och målsättningar som överensstämmer med centerns är man ålänning.
Det är inte fråga om boende eller rättigheter.

Min test om jag är ålänning är följande:
1. Våga hävda svenska språket och vår svenska kultur i alla lägen
Självklart, det finns i Ålands konstitution
2. Inte följa med strömmen och förespråka hemspråksundervisning eller språkbad
Jag förespråkar språkbad på vissa villkor, men är tveksam till allmän hemspråksundervisning
3. Våga hävda Ålands rätt i riket och i EU
Rätt skall alltid krävas, gärna med diplomati

4. Våga pröva nya vägar inom självstyrelsen
Det hör till Ålands självstyrelse och politiska system att hela tiden pröva nya vägar för samhällsutvecklingen
5. Till exempel egen beskattningsbehörighet och mer självbestämmande
En ingående prövning av konsekvenserna, särskilt för- och nackdelar för medborgarna, anser jag vara förnuftigt
6. Våga erkänna att Åland är världens bästa plats att leva på – också för nyinflyttade ålänningar
Många som bor på Åland anser det, men upplever också den glömda solidariteten med dem som lever i relativt fattigdom eller annars är missgynnade
7. Våga förstärka kommunernas möjligheter till utveckling på egen hand
Jag anser att kommunerna är självstyrelsens och demokratins grundenheter, men respekterar också dem som ”ålänningar” som tror på kommunsammanslagningar.

Vågar jag fråga centern om jag får vara ålänning?
Nej, det behövs inte. Inget kollektiv kan ta på sig rätten att definiera ”ålänning”. Ålänning är var och en som bor och verkar på Åland, oberoende av härkomst och åsikter.
Det är också mångfalden som gör att Åland för många är världens bästa plats att bo på – bland många andra orsaker.
Olof Erland, (lib)