DELA

Får funktionshindrad inte byta hemort?

Stämmer det faktiskt att en 18 år fyllda specialomsorgstagare från Eckerö, som Barbro Sundback påstod i Nya Åland i början av januari, faktiskt är Eckeröbo (= det vill säga Eckerö betalar) så länge som han/hon använder omsorgsförbundets tjänster?? Om den personen bara använder omsorgens dagliga verksamhet och alltid har bott med sina föräldrar, och flyttar till Mariehamn med sina föräldrar och då fortsätter att använda omsorgens dagliga verksamhet, så borde väl specialomsorgstagaren ifråga bli Mariehamnare. Men om personen ifråga bor på ett boende, då är det kanske inte lika lätt att byta hemkommun. I Finland finns det ändå fall där vuxna hemifrån utflyttade specialomsorgstagare lyckats byta hemkommun i vuxen ålder, en del efter besvär andra lätt. Det är ju häradsskrivaren som avgör hemorten. Kanske häradsskrivaren på Åland kan ge närmare besked, om vad lagen säger? Undrar gör
Funktionshindrads pappa

Dan E Eriksson, verksamhetsledare för Ålands omsorgsförbund, ger besked:
-Rent allmänt kan sägas att grundprincipen i vårt samhälle är att man fritt kan välja boningsort. En persons hemkommun ändras dock inte alltid vid flyttning till en annan kommun. En persons hemkommun ändras sålunda inte, om han bor i en annan kommun huvudsakligen på grund av vård eller omsorg vid en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården eller annars under motsvarande förhållanden. Det här framgår av 3 § lagen om hemkommun, som inte är så lätt att tillämpa. Det framgår av ett fall som Ålands förvaltningsdomstol nyligen avgjort. I det fallet kom domstolen fram till att orsaken till flyttningen inte huvudsakligen var vård eller omsorg inom en verksamhetsenhet varför hemkommun blev den nya kommunen trots att personen ifråga erhöll boendeservice i form av lägenhetsboende från Ålands Omsorgsförbund. Men som funktionshindrads pappa skriver är häradsskrivaren den som avgör.