DELA

Får förebyggande arbete tillräckliga resurser?

Frågor kring hemlösa och utsatta har aktualiserats, inte utan orsak.
Även om välvilja finns är utsikterna till goda resultat tyvärr små. Vi måste inse att vi inte bara bevittnar en tragik, vi bevittnar tragikens epilog. Före dagsläget finns många svårigheter, framför allt för personen men också för anhöriga, vänner, arbetskamrater, vårdpersonal mm.
Det förebyggande arbetet har en enorm betydelse och bör ges tillräckliga resurser. Stora mänskliga värden står på spel, många fall kan räddas med rätta åtgärder i tid.

Vi måste ha klart för oss att familjen (och inte enbart föräldrarna) har en nyckelroll. Ett starkt engagemang ökar möjligheten till en bra start i livet. Vi talar om basala saker, ett ordentligt morgonmål hemma inför skoldagen, tillräckligt med sömn och fysisk aktivitet.
Kanske ett recept är, lika lång tid vid datorn som den tid som tillbringas ute. Dessutom borde telefoner och datorer få vila t.ex. efter kl. 22.00.
Alkoholdebuten har stark påverkan för framtida missbruk, ju tidigare start desto större risk. Vi borde jobba mot nolltolerans mot alkohol före 18 års ålder.

Svårigheterna har symptom som vår duktiga personal på dagis och i skolor känner igen. Fältarna har en grundroll med sitt kontaktnät och kunnande. Polisen har likaså kunskap att tillföra. För skolans del är det viktigt bla att bibehålla små undervisningsgrupper.
I sammanhanget är det oroande att Mariehamn inte fick sökande till de två lediga skolpsykologtjänsterna. Så länge vi saknar psykologer borde vi anställa en kurator till men även köpa psykologtjänster.

Det har tidigare funnits diskussionsträffar för föräldrar i Folkhälsans regi och det kanske skulle vara en god ide att på nytt ta upp något liknande och då i samarbete med Hem och skolaföreningarna. Lämpliga tidpunkter kunde vara småbarnstiden, skolstarten och inträdet till tonåren.
Mycket av det nämnda ligger utanför det direkta politiska beslutfattandet. De medel som behövs finns i stort inom dagens ramar, men visst har politiker ansvaret för att det finns tillräckliga resurser för det förebyggande arbetet.
Det är kanske också dags att damma av det gamla talesättet att: ”det behövs en hel by för att uppfostra ett barn”.
Henrik Boström (MSÅ)
Lennart Isaksson (MSÅ)