DELA

Familjerådgivningen behöver mer resurser

Vi behöver bra fysisk vård men många gånger även psykisk sådan i olika former. I dagens stressade samhälle utsätts vi för många olika påfrestningar som kan drabba både enskilda familjemedlemmar och hela familjer. Folkhälsans familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet som hjälper familjer i kris och som borde tilldelas mer resurser.

Idag är det väldigt hårt tryck på familjerådgivningen. Med 1 200 besök under årets första halva och en total budget som täcker totalt endast 1 800 besök i år så är det lätt att förstå att något borde göras. Nu är man tvungna att prioritera familjer med minderåriga barn. Det är olyckligt att resurserna inte räcker till.

Behovet är säkerligen ännu större men för många kan det vara en hög tröskel att kontakta familjerådgivningen och berätta om sina familjeproblem. Man drar sig för det tills det blir riktigt akut och då kan man få köa i månader vilket kan resultera i att familjer hinner ta väldigt stor skada innan de kan få hjälp.

Att höja priserna för kommunerna kanske kan få ner antalet besök men problemen försvinner ju inte för det. Havererade familjer kan ge livslånga skador för barnen. Gräl som tillåts växa slutar ofta i rätten med kostnader för hela samhället. Idag är det mer regel än undantag att familjer splittras.

Med ökad förståelse och bra kommunikation kunde nog många familjer räddas. Egentligen borde man införa en obligatorisk ”familjebesiktning” varje år för att på så sätt jobba preventivt och kanske stävja många problem innan de blir ohållbara.

Som förälder borde man ha ett ansvar för att ge sina barn en bra uppväxt i en fungerande familj.

Elvis Ahlgren (Lib)