DELA

Familjepolitik för barnens bästa

För mig är det självklart att en modern familjepolitik ska sätta varje enskilt barn i centrum. Politiken ska utgå från barnkonventionens artiklar om barnets bästa, barns rättigheter och utveckling. Politiken ska också förstärka jämställdhet och generell välfärd. Dessa tre delar hänger ihop, är ömsesidigt beroende och förstärker varandra.

En modern familjepolitik för barnets bästa måste utgå från vardagen som dagens föräldrar lever i. Det handlar om stress i vardagen och om ojämlik ansvarsfördelning.

Även en småbarnsförälders dygn har 24 timmar och barnfamiljer ser olika ut. Men många delar den ständiga kampen om tiden. Med ett tufft arbetsliv blir detta ännu tydligare. Vardagens krav är oändliga. Det gäller att vara duktig, prestera på jobbet och samtidigt vara en närvarande och trygg förälder.

Vardagsstress är ständigt återkommande i samtal med dagens småbarnsföräldrar. Samtidigt ser villkoren olika ut. Vissa familjer får barn i unga år medan barnafödandet för andra av olika skäl skjuts upp till senare i livet. Många barn växer upp i familjer med en förälder, och andra barn bor växelvis hos sin mamma och pappa. Några barn växer upp i HBT-familjer. Många familjer bor nära släkt och har ett stort socialt nätverk, andra föräldrar har själva det fulla ansvaret. Barns uppväxtvillkor är olika, inte minst på grund av familjens ekonomi. Många barn i Finland lever i ekonomisk utsatthet. Att kvinnor har osäkra anställningar och inte sällan ofrivilligt arbetar deltid är fortfarande vanligt. Heltidsarbete borde vara en rättighet, men möjligheten att gå ner i arbetstid en möjlighet.

Genom massmedia och reklam förmedlas stereotypa bilder om familjeliv, eller hur det ”goda” föräldraskapet kan praktiseras. Fortfarande står mamman i centrum. Idealbilder om den goda och friska föräldern som en socialt framgångsrik person som ständigt är uppdaterad, tränar regelbundet, har det fint hemma och samtidigt underhåller kontakterna med både egen familj och makens. Inte sällan blir kraven både oförenliga och ouppnåeliga.

När jag i familjepolitiken talar om att bryta traditionella könsmönster är det med barnets bästa som utgångspunkt. Barnet är den stora vinnaren på ett mer jämställt föräldraskap. Barnet får en djupare och tidig relation också till pappan som naturligt finns med i vardagen och en mamma som mår bättre, som har ett eget liv och kan njuta fullt av att vara förälder, utan att tyngas av att alltid ha praktiskt ansvar.

Sara Kemetter (S)

Riksdagskandidat

#dinröst2015