DELA

Familjepolitik är viktigt

Staden behöver en god och progressiv familjepolitik. Därför är vi glada att vi Socialdemokrater i socialnämnden fick igenom vårt förslag till att inte höja barnomsorgsavgifterna och inte införa avgifter på förundervisningen (det som i folkmun kallas förskola).
Vi försökte även att behålla rabatterna för syskon inom omsorgen, men de 8000 eurona tyckte liberalerna, moderaterna och centern var tydligen alldeles för väsentliga för stadens ekonomi för att ta bort.

Men det är ju ändå det vi gör, tar bort pengar ur stadens ekonomi, genom minskade rabatter så minskar ju barnfamiljernas köpkraft. Och barnfamiljer konsumerar, med mindre pengar i deras plånbok så blir det också mindre pengar i affärernas kassor.
För att inte tala om att vill vi ha barnfamiljer som inflyttare, vi vill ha en levande stad, där lekande är barn en syn som väcker hoppfulla tankar. Men det går inte att bara ha goda intentioner, man måste ge barnomsorgen medel också.
Vi måste börja tänka längre.

En annan sak vi försökte göra, men som inte fick gehör hos de andra partierna, var att höja stödet till färdtjänsten och införa en servicelinje.
Detta som ett led i strävan att uppfylla målen för stadens äldreomsorgsprogram. Det vill säga att minst 90% av alla äldre skall få bo hemma. Under flera år har hemvården och färdtjänsten varit åsidosatt för att mycket resurser har satsats på Trobergshemmets färdigställande.
Nu är det färdigt och står där och väntar på att fyllas med de som behöver den servicen av staden. Det är bra. Men för den skull skall vi inte glömma bort dem som bor hemma och bara behöver lite stöd för att kunna fortsätta det.
Så vi kommer att fortsätta jobba för en servicelinje som stöd för äldre och rörelsehindrade – som vi alla kommit överens om i Stadens Äldreomsorgsprogram.
Det är de som byggt upp vår välfärd värda.
Mikael Igge Holmberg
Gruppordförande för
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen.