DELA

Familjefientlig barnomsorgslag

Medan EU diskuterar man hur man ska stimulera till ökade födelsetal väljer landskapsregeringen att signalera att småbarnsföräldrar är en salderingspost. Man vill stifta en ny barnomsorgslag som gör det ännu mera oattraktivt att skaffa barn, och särskilt att skaffa flera under en kort tid.

Med den nya barnomsorgslagen som fråntar föräldrar som är vårdlediga med nyfött barn möjligheten till att ha ett äldre syskon under tre år på dagis under delar av dagen minskar man småbarnsföräldrarnas möjlighet att få stöd och avlastning i en period av livet som ibland kan upplevas som tung.
Familjen med ett nyfött barn är sårbar och många känner att de behöver få ha allt fokus på den nyfödda några timmar varje dag. Inga barn är lika, inga familjeförhållanden är lika, för en del är dagis den enda tillgängliga formen för avlastning. Därför måste valmöjligheterna finnas.
Medan en del barn i åldern mellan 2–3 år helst är hemma med pappa eller mamma är det också många i samma ålder som blir tydligt frustrerade av att inte få träffa andra barn och vuxna.

Det är inte alla som bor i kommuner där det finns parkverksamhet och babycafeer, i en del kommuner finns det väldigt få hemmavarande med små barn. Då blir hemmalivet snabbt ensamt, tungt och frustrerande.
En baby kräver massor av omsorg och deras rytm passar inte alltid med en aktiv 2,5 åring som helst vill vara ute och leka i snön. Det blir inte roligt att förklara för den redan en gång inskolade tvååringen att storebror nog får gå in på dagis men du måste följa med tillbaka hem och vara inne med babyn.

Det sägs att man snabbt glömmer småbarnstiden. Kanske det är grund för landskapsregeringen att lyssna på dem som är mitt uppe i den? De kommer inte att få några entydiga svar. Därför måste också lösningarna vara flera.

Pernilla Simolin
förälder till tre nya skattebetalare