DELA

Fältarnas roll nu och i framtiden!

Våren 2017 lämnade jag och centerns Erica Sjöström in ett initiativ till stadsstyrelsen i Mariehamn. Vi önskade att Mariehamns Stad skulle se över Fältarnas arbetsbeskrivning och verksamhet. Detta eftersom vi ansåg att det förebyggande arbetet i framtiden för fältarna även bör innefatta elever i årskurs 6 vid stadens skolor.

Två år har gått och ingenting har hänt med initiativet. Det är under all kritik. I dagens samhälle behövs fältarna mer än tidigare, även för yngre ungdomar. Det förebyggande arbetet mot alkohol, droger, psykisk ohälsa och annat blir ännu viktigare.

Sedan begynnelsen när fältarna började sin verksamhet har de jobbat med förebyggande arbete med och för åländska ungdomar i åldern 13-17 år. Tyngdpunkten i arbetet har varit ungdomar i högstadieåldern. Nu behövs det förnyelse och utveckling i det uppdraget, så att fältarna och deras verksamhet i framtiden även kan omfatta elever i årskurs 5 och 6.

Mariehamns stad har idag fyra fältare som är anställda under stadens socialnämnd. 50 procent av budgeten betalas av Mariehamns stad och resterande 50 procent av de övriga åländska kommunerna.

Det är dags att alla åländska kommuner tar sitt ansvar nu och tillsammans utvecklar och utökar fältarnas målgrupp, inriktning samt ser över statusen för fältarna och deras roll. Det är mycket pengar som kommunerna kan spara genom att vi har motiverade och engagerade fältare som fortsätter att göra ett bra och brett förebyggande ungdomsarbetet i vårt samhälle.

Men vi kan även ställa oss fråga om det är Mariehamn Stad och socialnämnden som skall axla allt detta ansvar. Kanske det är dags för LR att ta över, leda och utveckla fältarna och dess synnerligen viktiga arbete i framtiden, kanske det kunde passa i KST eller under andra former.

Som stadspolitiker kommer jag i det politiska arbetet jobba för att fältarna får en viktigare roll i vårt samhälle. Detta så att de jobbar emot fler ungdomar, får mer resurser och att deras status förbättras. Fältarna behövs mer än tidigare för dagens ungdomar och Mariehamns Stad bör därför omgående ta tag i vårt initiativ och inleda detta viktiga arbete, vi är redan flera år försenade.

Anders Holmberg

företagare och politiker (Obs)