DELA

Fältarnas arbete bör ses över och utvecklas

Skolorna har startat igen och fältarna är åter på plats. Deras viktiga förebyggande arbetet mot alkohol, droger och kontakten med ungdomar blir allt viktigare.

Fältarna samarbetar i dag med ungdomsledarna, fritidsledarna, skolorna, polisen, socialkanslierna ute i kommunerna och tredje sektorn.

Sedan begynnelsen när Fältarna började sin verksamhet har de jobbat med förebyggande arbete med och för åländska ungdomar i åldern 13-17. Tyngdpunkten i arbetet har varit ungdomar i högstadieåldern. Obunden Samling i Mariehamn har tillsammans med Centern och Ålands Framtid i dag lämnat in ett initiativ till stadsstyrelsen. Vi vill att man ser över Fältarnas arbetsbeskrivning och verksamhet.

Samhället förändras och då behöver även Fältarnas arbete och arbetsbeskrivning ses över.

Vi har under senaste året kunnat utläsa hur drog- och narkotikasituationen ökar på Åland och hur nyttjandet går nedåt i åldrarna.

Vi anser till exempel att det förebyggande arbetet vid stadens skolor även bör omfatta elever i årskurs 6.

Social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) säger till media att han är nöjd med polisens arbete mot drogrelaterade brott.

Det är även vi. Bra jobbat polis, tull och gränsbevakning.

Vi får samtidigt innerligt hoppas att det förebyggande arbetet har en mycket hög prioritering när LRs drogstrategiarbete fortsätter.

Även arbetet att ta hand om de ungdomar och andra som hamnat i drogernas värld är oerhört viktigt, de behöver all hjälp de kan få. innan det är försent.

Vi har under sommaren nåtts av information att unga människor lämnat oss av olika orsaker. Det är inte okej.

Mariehamns stad har i dag fyra fältare som är under stadens socialnämnd. 50 % av budgeten betalas av Mariehamns stad och resterande 50 % av de övriga åländska kommunerna enligt avtal.

I vår närregion ser vi hur Fältarnas roll blir allt viktigare och hur deras status höjs. Fältarna gör i dag ett mycket viktigt förebyggande arbete runt om på Åland.

Det är hög tid att ALLA kommuner på Åland tillsammans nu utvecklar och utökar Fältarnas viktiga arbetet.

Fler kommuner kan spara pengar genom förebyggande arbete.

Anders Holmberg

Företagare och politiker

Erica Sjöström

Centern

Birgitta Johansson

Ålands Framtid