DELA

Fältarna viktiga för landsortskommunerna

För oss, liberala lagtingsledamöter i kommunerna utanför Mariehamn, är det självklart att alla rättvist bör bidra till den verksamhet som fältarna utför. Fältarna betjänar i lika hög grad ungdomar utanför Mariehamn som ungdomar bosatta i Mariehamn. Ibland till och med mera.

Vi är övertygade om att det förebyggande arbete som fältarna står för har stor betydelse för hur många ungdomar och familjer och därmed också kommuner kommer att ha det i framtiden.
Fältarna finns på de ställen där föräldrar inte alltid har möjlighet att vara, i skola, på ungdomsgårdar i staden och på landsorten. Fältarna verkar som ett kitt mellan familjer, ungdomar och olika instanser, agerar och ser möjligheterna.

Samtliga fältare har för ändamålet lämplig utbildning. Utbildning förmedlas även bl.a. genom ett agressionsförebyggande program vilket har lärts ut i åtminstone två skolor. Man har också lärt ut ett speciellt preventionsprogram där föräldrar fått hjälp med relationerna till sina tonåringar.
Fältarna fungerar som stödkontakter för ungdomar och föräldrar, förmedlar vid behov kontakt till vården och socialkanslierna eller ställer upp vid polisförhör med minderåriga. Uppföljningssamtal hålls med ungdomar och föräldrar då en ungdom varit intagen på sjukhus pga. alkoholbruk. Fältarna ställer också upp på enskilda ungdomsträffar. På hösten träffar fältarna alla nya sjuår i högstadieskolorna.

Hittills har staden bekostat sjuttiofem procent av verksamheten och landsorten en fjärdedel. Vi tycker att man gott kan dela på kostnaderna.

Liberala lagtingsledamöterna
Ulla-Britt Dahl, Sund
Raija-Liisa Eklöw, Lumparland
Sirpa Eriksson, Jomala
Olof Erland, Finström
Margaret Lundberg, Brändö
Åke Mattsson, Finström
Torsten Sundblom, Föglö
Leo Sjöstrand, Kökar