DELA

Fältarna på Rockoff

Under Rockoff jobbade vi, Fältarna, sju kvällar av nio möjliga och därför vill vi berätta vår version av evenemanget.
Först skall man givetvis komma ihåg att många ungdomar skötte sig bra, och njöt av tillställningen precis som de skall. Det som däremot oroar oss är att de unga som dricker, ofta dricker många dagar i rad, vilket också leder till annat stök så som slagsmål, nedskräpning och förstörelse. Vi har också i jämförelse med andra år uppmärksammat att konsumtionsåldern har sjunkit, vilket oroar oss.

Hur skall då ungdomarnas ökade alkoholkonsumtion undvaras? Vems uppgift är det att sätta ner foten? Vår åsikt är att det inte hör till myndigheternas ansvar att se till att ungdomar inte dricker. De skall dra sitt strå till stacken, men det slutgiltiga ordet står nog hos vårdnadshavaren. Forskning visar att det är just de som har möjligheten att påverka sina ungdomars alkoholvanor.

Under skolavslutningen ser vi att föräldrar/vuxna har blivit duktiga på att vara ute på staden och vandra, och det i sig ger en lugnande inverkan på ungdomarna. Vi önskar att det skulle vara lika givet under stora tillställningar som Rockoff, Island in the sun, midsommar och så vidare. Vi är nog medvetna om att det var vuxna ute under Rockoff, men tyvärr alldeles för få.
Fältarna