DELA

Falska anklagelser

Calle Greiff, du går ut i tidningen och påstår i en insändare att ”Partisekreterare Petri Carlsson gjorde ett strålande jobb under beslutsdagen när han ringde runt till samtliga FS- och Ob-ledamöter för att säkert få dem att rösta så som Johan Ehn ville, vilket dock inte Ob gjorde. Det här är politik i Mariehamn.”
Var får du det ifrån? Du behöver nog precisera ditt påstående och backa upp det med källor om du far med sådana falska anklagelser. Eller ser du bara konspirationer i allt och alla? Jag har inte någon plats i varken stadsstyrelse eller stadsfullmäktige. Du har inte ens pratat med mig i frågan trots att jag träffar dig flera gånger i veckan när jag hämtar min dotter som går på Kråkan där du är föreståndare.

Som ledamot i socialnämnden har jag inte behandlat något ärende om fritidshemmens omorganisering. Det kommer sannolikt att ske under nästa år då beredningen av ärendet ska göras efter stadsfullmäktiges beslut. I bakgrunden finns också den text om stadens förvaltningsreform i stort och de åtgärder som man kan läsa om på sidorna 9 och 10 i budgeten. D.v.s. att stadens funktioner skall samordnas i tre till fyra huvudsakliga förvaltningsområden.
Personligen tycker jag också att det måste till en nämndreform i Mariehamns stad. Antalet nämnder måste minska och nämnderna bör bli någorlunda ”jämnstora”. Med tanke på den ekonomiska situationen i staden som knappast gått någon förbi är det dags att se över nämndstrukturen och se vad som kan göras för att få ut bästa möjliga effektivitet ur våra gemensamma skattemedel utan att man för den skull behöver försämra servicen till medborgarna i kärnverksamheterna.

Jag kommer i alla fall att jobba för att besluten inte blir så att personaltätheten på fritidshemmen minskar. Antalet vuxna som finns tillgängliga på fritidshemmen för våra barn när de är på fritidshemmet före och efter skoltid får inte minska. Personalen måste också ha tid att ”se” varje barn, ha tid för planering av verksamheten och tid för att kunna samtala med barnen vid behov.
Om det utöver det finns möjligheter till någon form av samutnyttjande så är jag personligen öppen för att se vilka för- och nackdelarna blir innan jag säger att det är bra eller dåligt. Jag tänker dock redan nu påtala min oro för stadsstyrelsen om det finns planer på nedskärningar som drabbar våra barn.

Petri Carlsson (FS)