DELA

Falsk marknadsföring

Inför valet tävlade endel lagtingskandidater om vem som kunde betraktas som den mesta feministen. Med facit i hand kan man med fog påstå att detta varit falsk marknadsföring. Regeringens förslag att ytterligare belasta pensionärerna med högre avgifter är ett slag i ansiktet på de pensionärer som lever på marginalen, av vilka majoriteten är kvinnor.

Ingenstans i Västeuropa ökar fattigdomen bland de äldre såsom i Finland. Allra sämst lever ensamstående kvinnor över 65 år, av vilka cirka 28 procent lever under fattigdomsgränsen. Åland torde inte vara något undantag. Föga hjälper före detta socialministerns (Carina Aaltonen, reds. anm.) konstaterande i en radiointervju att de flesta pensionärer har arbetspension och klarar sig gått och väl ändå. Månne hon har sitt eget gyllene pensionsavtal som måttstock.

Det man tydligen förbiser är att pensioner och lön beskattas olika. Löntagare har ett inkomstskatteavdrag som gör en väsentlig skillnad i slutändan.

Ironiskt nog var det dagens pensionärer som skapade systemet vilket tryggade allas möjlighet till studier oberoende av härkomst genom möjligheten att få lyfta hyresbidrag och studiebidrag. Själva har vi fått betala våra studier med banklån. De som kommit i åtnjutande av systemet är dagens politiker som nu på alla tänkbara sätt vill förvägra pensionärerna rätten till en värdig ålderdom. Otack är tydligen världens lön.

Med tanke på att lönerna stigit med 90 procent sedan 1996 medan pensionerna med endast 47 procent borde det inte vara så svårt att inse var besparingar kan göras.

Den så omtalade solidariteten är ett minne blott som förvandlats till tomma ord i valtalen, det gäller att trampa på de som har det svårast och roffa åt sig medan man kan.

Jack Christenbrunn

Pensionär