DELA

Falsk liberal i insändarspalt

Liberalerna på Åland meddelar att insändarskribenten Ulla-Lena Bruhn (som angav partibeteckningen Lib i en insändare) varken är partimedlem eller kandidat för Liberalerna.
Partiet tar avstånd från de åsikter som framförs. (red)