DELA

Fallet Magazin igen – Dahlman skäller under fel träd

I april 2014 bad undertecknade förvaltningsdomstolen granska lagligheten i stadsfullmäktiges beslut att tillåta rivning av den k-märkta telegrafen på Magazin-tomten. I december kom domslutet som upphävde fullmäktiges beslut – land skall med lag byggas, för att citera de gamla landskapslagarna.
Förvånande att det är just Johan Dahlman, juristen, som lägger skulden på undertecknade, som han utnämner till utvecklingens ”bromsklossar”. Det är fullmäktige han borde kritisera eller möjligen lagar och förordningar, inte dem som ber domstolen kontrollera att lagar och förordningar följs. Men som så många gånger tidigare, när Dahlman söker syndabockar i sina spalter i Ålandstidningen, skäller han under fel träd.
Det skulle ha varit lättare för läsarna att förstå Dahlmans bevekelsegrunder om han berättat om sina egna insatser i liknande ärenden. Ett stenkast från Magazin, där Sittkoffs staty reser sig i dag, låg det Simonska huset, ett litet nätt bostadshus i trä. Huset var ett av de allra första på Torggatan.
Det byggdes 1866 av Erik Österlund, den ena av de två torparna i byn Övernäs. Erik hade gift sig med dottern Anna från Boströms torp. Torpet låg vid Slemmern och revs för att lämna plats för Societetshuset. Det är sannolikt att det Simonska huset innehöll timmer från Boströms torp.

Österlund var en av de första i en lång rad byggnadsentreprenörer i Mariehamn. Han byggde hus upp i hög ålder och dog i 70-årsåldern i sviterna efter ett fall från ett tak på Norragatan. Hans hus var på sitt sätt ett monument över företagsamheten och den sociala mobiliteten som utmärkt och fortfarande utmärker Mariehamn. Huset sågs som så viktigt att landskapsstyrelsen (nuvarande landskapsregeringen) uppvaktade staden i ärendet och att partier, tjänstemän och organisationer slöt upp bakom bevarandet.
21 februari 1986 fyllde staden 125 år. 25 februari, sammankom tjänstemän från staden och landskapet i Ålands museum för att dryfta bevarandet av det Simonska huset, ett möte som Johan Dahlman var mycket medveten om. Under mötet nås de av budskapet att Dahlmans grävskopor slår ner väggarna på huset!
Att bli utnämnd till ”bromskloss” i Dahlmans värld är någonting att vara stolt över.
Folke Wickström
Jerker Örjans