DELA

Faller finansministern på eget grepp?

Finansminister Mats Perämaa och landskapsregeringen verkar falla på eget grepp när de avsätter Paf:s styrelseordförande Jarl Danielsson.

Även om avsikten från regeringen enbart var att skaka om Vårdös och Danielssons flyktingpolitik, har man verkligen lyckats skada kronjuvelen Paf:s varumärke. Ett varumärke som just nu är lika viktigt för Åland som Nokia är för Finland.

När man läser vad kansliminister Fellman säger i Nya Åland; ”Det är snuskigt att en kommun som dels är i behov av flera innevånare och dels har en stark opinion för flyktingar säger nej” förstår man att det är efter hennes pipa det här beslutet var bråttom att fatta och effektuera.

Ingen tid för eftertanke eller kontroll av fakta, utan maktfullkomligt, pang på. För nu ska det statueras exempel, till efterrättelse för kommunernas demokratiskt valda funktionärer. Lika enkelt som det var för Fellman som chefredaktör att skriva sina ofta fördömande ledare om sina åsiktsmotståndare.Även lantrådet Katrin Sjögren fördömer Vårdö kommunfullmäktiges demokratiska beslut när hon säger ”det är ett sorgligt beslut på många sätt”. Lantrådets uttalande är inte lika bombastisk som Fellmans, men ger en fingervisning om vad kommunerna och kommunalpolitiker har att rätta sig efter. Det är anmärkningsvärt, olämpligt och ovärdigt att ministrar uttalar sig på detta sätt. Dessutom om ett demokratiskt fattat beslut i en skärgårdskommun som Vårdö, en kommun som kanske har den största arbetskraftsinflyttningen av åländska kommuner.

Dessa uttalanden skadar inte bara respekten för ministrarna i fråga, utan hela regeringen samt vår syn och tro på demokrati.

Med dessa och flera liknande uttalanden, är det tydligt hur känslomässigt och maktfullkomligt landskapsregeringen stämplar en hel kommun, i detta fall också en enskild människa, utan en tanke på efterföljande konsekvenser. Man kan väl hoppas, i enlighet med vad som framkommit av bandupptagningen från fullmäktigemötet i Vårdö, att landskapsregeringen inte fortsättningsvis försöker hävda att Danielsson ”inte har rätt människosyn och inte står för det goda”.

Med sina uttalanden och sitt agerande har landskapsregeringen brännmärkt dem som röstar nej till flyktingmottagning, oavsett av vilket skäl. I självutnämnd moralisk helighet, förklarar regeringen att alla som inte säger ja till flyktingmottagning är onda. Medan alla som – oavsett omständigheter – säger ja till flyktingmottagning, är goda.

Genom denna onyanserade svart-vita människosyn, har regeringen nu lyckats splittra den åländska befolkningen och i onödan förorsakat politiska motsättningar som inte gagnar någon. Och naturligtvis inte heller Paf som varumärke.För Ålands väl, får man hoppas på en mera sansad regering, som kan visa större respekt för olika åsikter än vad regeringen hittills uppvisat.

Rolf Granlund

 

Svar: Bästa Rolf Granlund. Landskapsregeringen har ansvaret för styrelsetillsättningen i landskapets viktigaste bolag, Paf. Orsaken till det bristande förtroendet för sittande ordförande hade inte getts offentlighet om inte Jarl Danielsson själv valt att göra det. Vår uppfattning är att det nu är bäst för Paf att gå vidare med en annan ordförande som kan jobba vidare utgående från de ägardirektiv och den värdegrund som finns.

Mats Perämaa (Lib)

Katrin Sjögren (Lib)

Nina Fellman (S)

Wille Valve (MSÅ)