Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Faktabaserade beslut

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot.

– Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

– Barnkonventionen fyller 30 år på Åland. Jag vill se till att den efterlevs.

– Hållbar utveckling istället för ohållbar tillväxt. Jag vill att vi satsar på närproducerat.

– Factfulness. Jag vill att ärenden utreds ordentligt. Faktabaserade beslut istället för politisk kohandel.

De här fyra frågorna är frågor jag kommer att jobba för ifall jag får väljarnas förtroende.

Barn, unga, äldre och folk med funktionsvariationer är de mest utsatta i samhället, de måste bli behandlade på ett värdigt och lika sätt som alla andra.

Vi behöver förbättra debattklimatet och börja skapa konsensus. Allt annat är kostnadsdrivande. Det börjar med att vi diskuterar fakta och inte person.

Björn Blomqvist, basen för ett starkt socialt ansvar

(C) kandidat i lagtings- och kommunalvalen