DELA

Fakta som underlag till beslut

Regeringsprogrammet är tydligt, inte in i detaljer, men det visar med hela handen hur Ålands väg framåt mot en hållbar ekonomi skall se ut. Ett samlat regeringsblock visar att enade är vi starka.

Oppositionen eller snarare en fd centerminister hävdar att den nuvarande regeringen övergett skärgården och landsbygden. Inget kan vara mer fel. Se följande ur regeringsprogrammet:

• Landskapet avser utvärdera hur trafikomläggningen och driftsprivatiseringen i skärgårdstrafiken har fungerat för att kunna förbättra och effektivera.

• Ett kortruttssystem i skärgårdstrafiken fastställs innan en beställning av nytt tonnage görs. Alternativet totalentreprenad istället för ett di- rekt inköp kopplat till en driftsprivatisering övervägs.

• Ett helhetsgrepp tas över bokning, biljettering, fakturering och trafikledning för färje- och kollektivtrafiken.

Nu vill samma Centerledamot genomföra investeringar som varken minskar kostnaderna eller utvecklar skärgårdstrafiken. Fast nya fakta visar att LNG drift inte är framtidens drivmedel, anser ledamoten och centern att man skall bortse från fakta och beställa ett fartyg som sakkunniga hävdar är en felinvestering? Rätt hantering av fakta, är att stanna upp och göra ny utvärdering av vad som är bäst för hela skärgården, inte bara bygga beslut på egen övertygelse. Den åländska skärgårdens prövningar blir allt större. Arbetsplatser har i rask takt försvunnit det senaste åren och nu krävs kloka politiska beslut för att få skärgården att växa igen.

Den tidigare Centerledda regeringen lämnar efter sig ett budgetunderskott på nära 20 miljoner och vill/önskar att nästa regering tar ansvar och prioriterar för att inte Åland måste gå till banken. Hur många av centerns ledamöter är villiga att offra ekonomin eller gå till banken, för att investera i ett fartyg som knappast är det som på bästa sätt gynnar hela skärgården?

Ledamoten verkar stå ensam och övergiven i denna fråga, där såväl regering som större delen av oppositionen istället vill fatta beslut byggda på kunskap?

I ett av sina sista anföranden innan regeringsskiftet påtalade förre finansministern Roger Nordlund vikten av att prioritera för att göra genomtänkta beslut. Beslut som skulle reducera behovet av att gå till banken.

Ett sådant beslut är exempelvis det som den liberala ledamoten T Sundblom förde fram i debatten. ”Ett gyllene tillfälle att samordna ny färja med start av kortrutten” samtidigt kan finansieringsalternativet övervägas. Rutten för ett nybygge kan vara flera och omdisponering av tonnage kan göras samtidigt, vilket kan betyder fördelar på flera linjer samtidigt.

En åsikt som alla inom Centergruppen inte står bakom.

Vi från regeringsblocket är enade i att det krävs nya tag. Nytänkande och med visioner om ett Åland som ett mångkulturellt samhälle. Åland behöver komma tillbaka på tillväxt tåget. Ett led i det är att öka inflyttningen över hela Åland, stad, landsbygd och skärgård.

Detta kräver ansvarsfulla beslut som räcker längre än till nästa val.

John Holmberg liberal lagtingsledamot

Torsten Sundblom liberal lagtingsledamot

Mikael Staffas liberal lagtingsledamot