DELA

Fakta om parkeringshus

Det finns tydligen en del olika uppfattningar om hur parkeringshus-bygget borde göras. Folke Sjölund redovisar sina i en insändare. Jag vill framställa. en annan syn på saken
Parkeringsutrymmet har kommit till på grund av att staden lovat se till att Alandica har parkeringsplatser. En orsak till bygget är också att landskapsregeringen vid självstyrelsegården har ett parkerings-underskott. Det åtgärdar landskapsregeringen via medfinansiering av bygget.

Samarbete över gränsen Mariehamn-landskapsregeringen är möjligt, viktigt och naturligt och ekonomiskt intressant.
Bygger vi enligt Folke Sjölunds idé kostar 130 platser cirka 35 000 €/st medan de i Alandica-alternativet kostar c:a 25 000 €/st. Det är klart att man kan jämföra med bilmärken men man kommer utmärkt fram i en billig bil. En fördel är att parkeringen ligger på Alandicas tomt i stället för på stadens mark, staden har som bekant knappt med tomter och mark.

I insändaren hävdas att stadsplanefrågorna skulle vara svåra. Det hör till saken att delar av denna parkering finns med i bygglovet för Alandica!! Då är det inte svårt att ordna det formella. Parkering under mark kan inte vara något problem.
När det gäller entreprenören och skadestånd så är villkoren för att skriva kontrakt om Folke Sjölunds förslag inte heller fyllda. Beställaren (staden) har rätt att förkasta alla anbud. Jag tycker inte heller att en eventuell ersättning för entreprenörens arbete i sig är oskälig, pengar finns att ta av.

Arbetsmodellen: Staden gör upp med landskapsregeringen om parkering, det finns stora fördelar också för Alandica..
.Bygganbuden till staden förkastas.
Landskapsregeringen kontrakterar parkeringsutrymmet som ett tillägg till Alandica.
Staden köper ett antal parkeringsplatser i garaget.
Platserna kan sedan säljas till tomtägare som står i beråd att bygga och har trångt på tomterna.
Vi talar om en besparing för staden (med lite salt i gröten för landskapsregeringen) som i stort motsvarar vad som krävs i ökat årligt resultat för att staden skall ha ekonomin i balans enligt objektiva kriterier.
Lennart Isaksson

PS: Ett utmärkt exempel på besparing som en bättre samhällsstruktur leder till.