DELA

Fakta om Muskö-tunneln

En vän till mig bodde som ung på Muskö, där det sedan -64 har funnits en tunnel. Muskö har nu ca 850 fast boende. Det här hittade jag på nätet om Muskötunneln

Lägsta punkt ligger 66 m under vattenytan och 72 m under infart.
Tunneln går i S-form och har synligt gråberg på sidor och i tak. Här passerar ca 1700 fordon per dygn / tillåten hastighet är 50 km/tim. I tunneln sitter kameror som är kopplade till Vägverkets övervakningscentral i Stockholm. Vid larm kan övervakningspersonalen tända trafikljus och fälla bommarna vid tunnelmynningarna.

I tunneln finns ett stort antal fläktar som startar automatiskt om rökgaser och koloxidföreningarna blir för höga. Kontroll av koloxidhalt sker på 14 mätpunkter. Ventilationen av tunneln påverkas även av vindförhållanden, så ovanpå tunneln finns en vindmätare. Varm luft släpps också in i tunneln för att utjämna luftmassorna, eftersom kall luft är tyngre än varm luft.

I tunneln finns på flera ställen nödtelefoner, övervakningskameror och brandlarm. Inträffar något så tänds stoppsignal vid tunnelmynningarna. Vid transport av farligt gods stoppas all annan trafik. Fri höjd i mitten 4,50 meter och på vissa ställen i kanterna 4,40 meter.
Belysningen renoverades 1998 och sträcker sig efter hela tunnelns längd.
I början läckte det in 28 000 liter i timmen men läckaget har minskat till 7000 – 8000 liter i timmen.

Muskötunneln sträcker sig från NO delen av Yxlö till Södra delen av Muskö. Tunnelns längd är 3 km, den går djupt under havsbotten, under Skramsösundet. Att bygga vägtunneln tog hela 4 år, den invigdes 1964. Den utgör allt sedan dess en viktig förbindelselänk för personal
som arbetar vid Muskö Örlogsbas, som är Stockholms skärgårds största arbetsplats, och för alla fast boende och sommarboende på ön.
Hälsningar
Björn C