DELA

Fakta om kommundirektörstjänsten

Insändaren från Marie Löfström med flera i Nya Åland 14.4.2015 gav påståenden gällande sjukskrivning, uppsägning, samarbete med Hammarland och systemhantering.

Då jag själv har ett stort ansvar för hur arbetet fortlöper på Eckerös kommunkansli så kände jag ett behov av att förtydliga fakta bakom dessa påståenden.

Sjukskrivningarna på kansliet har inte varit annorlunda än tidigare år, framförallt om man tittar på det rent statistiskt. Att vissa människor har influensa och förkylning i början på kalenderåret är helt normalt och drabbar de flesta, om inte alla, arbetsplatser till olika grad.

Två personer har bytt uppgifter under min tid som kommundirektör. Ett vikariat tog slut och en person valde av personliga skäl säga upp sig på grund av privata händelser som skett redan under 2014.

Samarbetsavtalet med Hammarland avslutades absolut inte av mig som kommundirektör. Det får jag helt enkelt inte. Det är felaktig information.

Beslutet har gått till så här:

Diskussioner om samarbetet fördes på kansligruppens (kommundirektören, Rune Söderlund, Marie Löfström, Henrietta Hellström och John Hilander) möten under tidiga januari.

På ett av de mötena diskuterades det att föreslå för styrelsen att avsluta samarbetet med Hammarland

På kommunstyrelsens första möte för året den 13 januari 2015 beslöt styrelsen enhälligt (Rune Söderlund, John Hilander, Teres Backman, Jan-Anders Öström och Christina Jansson. Även övriga deltagare Marie Löfström och Henrietta Hellström) att säga upp samarbetet med Hammarland (KS § 10).

Alla dessa deltagare (förutom John Hilander) står som avsändare till insändaren till Nyan 14.4.

Vid en isolerad flytt av ett specifikt programsystem, Abilita, uppstod problem av en oförutsedd magnitud trots försäkran från Abilitas sida att flytten skulle gå smärtfritt.

Flytten initierades av mig då programmet låg på fel server, nämligen Hammarlands. Eftersom inget samarbete skulle ske med ekonomiprogrammet skulle inte heller programmet ligga på deras server. Att programmet låg där var en kostnad och en produktivitetstjuv. Därför var flytten rimlig att genomföra.

Inga system utanför Abilita berördes av denna problematik och problemen är nu lösta sedan länge.

Arbetet på kommunkansliet fungerar idag förvånansvärt bra (med tanke på hur det kan låta i insändaren). Om du som läsare skulle ringa till några ordinarie anställda och fråga så skulle du får höra väldigt vanliga/normala svar om hur arbetet på kansliet rullar på. Dock med tanke på att denna politiska process självklart har en påverkan.

Något som kan nämnas är bokslutets ofärdighet, som vi arbetar för fullt för att få i ordning. Då det formella ekonomsamarbetet med Hammarland är avslutat sedan januari så har effekten varit att bokslutsarbetet verkar ta längre tid än föregående år.

Mest konstigt just nu på kommunkansliet är antagligen det att personalen inte vet om jag får jobba kvar eller inte.

Rasmus Basilier

Kommundirektör, Eckerö.