DELA

Fakta om kollektivtrafiken

Stadens infrastrukturnämnd har nu sagt upp avtalet angående stadsbusstrafiken och kommer att göra en ny nerbantad upphandling. Man överväger att slopa kvällstrafiken, lördagstrafiken och hela sommartrafiken. Man vill ta bort två av fyra bussar och man vill införa avgifter. Det finns alltså en uppenbar risk för att nedskärningarna i busstrafiken blir rätt omfattande.
Debattens vågor kommer sannolikt att gå höga och spekulationerna svallar redan ganska friskt. Jag vill här lämna ett faktaunderlag för att i någon mån få diskussionerna att hållas på en saklig och konstruktiv nivå. Uppgifterna nedan är alla kontrollerbara.

1. Mariehamn har haft avgiftsfri busstrafik i 12 år.
2. Under den tiden har bussarna transporterat 3,5 miljoner passagerare eller i snitt 292.000 passagerare per år. (se www.rodeorm.ax)
3. Staden har alltid upphandlat trafiken och Röde Orm har under de senaste 40 åren alltid varit billigast.
4. Ersättningen baserar sig på antal körda timmar enligt fastställd tidtabell och inte på antal passagerare. Det finns alltså ingen anledning att betvivla statistikens riktighet.
5. Genomsnittsmariehamnaren betalar idag via skattsedeln 70 euro per år för att alla ska få åka avgiftsfri stadsbuss i Mariehamn obegränsat. Stadens trafikgrupp har som en jämförelse studerat busstrafiken i Gävle. Där kostar det billigaste årskortet för en vuxen 4000 kronor!

6. Vad inte många vet är att ålänningarna via skattsedeln betalar över 70 euro per person även för den avgiftsbelagda landsortstrafiken. Mariehamnarnas bidrag till landsortstrafiken uppgår således till ca 800.000 euro årligen! Samtidigt är Mariehamn den enda kommunen på Åland som inte får sin kollektivtrafik subventionerad av landskapet.
7. Staden och landet har ungefär lika många årliga passagerare.
8. Staden betalar i år 796.000 euro för sin busstrafik medan landskapet betalar ca två miljoner för sin.
9. Landsortstrafiken har ett ganska avancerat biljettsystem med elektroniska kassamaskiner och smartkort. Man får in ca 300.000 euro från passagerarna – alltså ca en euro per åkande. Från detta belopp skall dras kostnaderna för hela biljett- och kontanthanteringen.

10. Landskapet har i regeringsdeklarationen erbjudit sig att under vissa förutsättningar kompensera staden för stadsbusstrafiken. Så här skriver man: ”Under förutsättning att staden utvecklar sin kollektivtrafik till och från andra kommuner har LR beredskap att diskutera stöd för stadstrafiken i likhet med övrig landskapsfinansierad kollektivtrafik”. Eftersom kollektivtrafiken på landsbygden finansieras till nästan 90 procent av skattemedel skulle erbjudandet därmed kunna vara värt ca 700.000 euro! Åtminstone teoretiskt.
Jag har många fler fakta att presentera – till exempel om miljön – men kanske de ovan uppräknade punkterna tillsvidare kan räcka till för att leda diskussionerna till vad som är bäst för mariehamnarna – nerdragningar eller samverkan med landskapet.
Uffe Grüssner