DELA

”Fakta biter inte”

Efter att ha läst socialkansliets ”svar” i Nya Åland den 29 januari 2019, förstår jag inte vad de anställda gör eller hur deras processer fungerar. Goddag yxskaft.

Möjligtvis är det så att man måste vara frisk eller klipskare än jag för att fatta hur det går till när de beviljar bidrag för handikappanpassning eller annat i bidragsväg i Mariehamn.

Lagen är lättare att begripa än deras ord.

Nedan gör jag det möjligtvis tråkiga, men förhoppningsvis begripliga; jag räknar upp vad vi gjorde innan/när vi köpte vår lägenhet och handikappanpassade den.

Vårt hem sedan mer än 30 år. Egnahemshus i Mariehamn, där vi var bosatta i plan 2, plan 1 till stor del uthyrd och med boendefaciliteter nere i källaren, gick inte att handikappanpassa. Sök upp en annan bostad om sjukdomen förvärras, och den förvärras. Flytta till en annan bostad. Även en ergoterapeut tittade på den och kom fram till samma sak.

Hösten 2016 började vi söka en bostad i markplanet. Vi sökte en bostad som var färdigt handikappanpassad eller som gick att handikappanpassa.

Efter ett antal lägenhetsgranskningar dök vår nuvarande upp och den var, tyckte vi, möjlig att handikappanpassa. En ergoterapeut tittade på den i september 2017 och hen gjorde samma bedömning som vi.

Så här skrev ergoterapeuten i sitt utlåtande: ”Sammanfattning: Rekommenderar att räckena vid yttertrappan åtgärdas och att badkaret i badrummet tas bort så att patienten kan duscha direkt på golvet. Golvet i badrummet behöver åtgärdas för att detta ska vara möjligt.”

Efter det behövdes en byggnadsbesiktning av badrummet göras. Vi kontaktade bostadsbolaget som föreslog besiktare och den mynnade ut i en rekommendation: ”Planerar uppdragsgivaren att använda våtrummet som duschrum rekommenderas att bygga om våtrummet från grunden.”

Tillsammans med bostadsbolagets styrelse beslöts att detta skulle göras av en certifierad badrumsbyggare.

Då finns en rekommendation av eller om duschkabin. Den lyder: ”Att installera duschkabin förmildrar ej kravet på tätskikt i ett våtutrymme”. Det gör att duschkabin inte förenklar om våtrumsreglerna skall följas. Kabinen är sannolikt fördyrande. Socialkansliet ansåg att en duschkabin skulle installeras.

Med detta som utgångspunkt byggdes badrummet om. Vad jag har läst i lagen om detta behöver man inte be om förhandsutlåtande från kommunen. Om jag har missuppfattat detta kan lämpligen socialkansliet korrigera mig nu.

Socialkansliets personal var inte mer intresserade av lägenheten och anpassningen än att de besökte den först i augusti 2018, det vill säga efter att vi bott i den över ett halvt år och nästan ett år efter att vi köpt den.

I april 2018 dömde socialkansliet ut lägenheten för handikappanpassning i ett skriftligt bemötande till Förvaltningsdomstolen. En annan lägenhet borde ha köpts.

Detta skedde utan att de sociala myndigheterna hade besökt eller besiktigat lägenheten. Alltså man dömde ut utan att först se objektet.

Det är märkligt hur de sociala myndigheterna i Mariehamn beter sig. De verkar inte ha klart för sig att deras beslut kan vara på liv och död (bokstavligt) och de verkar bortse från lagstiftningen. Att de arbetar på invånarnas uppdrag verkar inte ha slagit dem.

Viktigt för mig att understryka är att medborgarna bör följa all lagstiftning.

Socialkansliet har naturligtvis fått tillgång till samtliga läkarjournaler för mig. Trots det tror de att jag är mer eller mindre frisk. Att jag inte kan gå, knappt tala, och har stora svårigheter att skriva spelar mindre roll verkar det som.

Om det vore så väl att jag var frisk, att socialkansliet har rätt. Naturligtvis är det så att ett positivt besked från dem inte gör mig frisk men det kan förenkla min vardag avsevärt.

Att försöka vara glad och träna intensivt trots sjukdom verkar vara en grund för avslag i Mariehamn. Jag förstår att många ger upp i kampen med myndigheten. Det verkar som om de låter allt rinna av, det finns inte någon plats för empati.

Fakta biter inte. Det kan gälla smärtlindring i äldrevården eller handikappades situation. Jag hoppas att politikerna i Mariehamn kan återföra lite medmänsklighet och ändra på det här.

Denna oginhet som visas upp verkar användas mot alla som drabbats av otur med hälsan av sjukdom eller ålder. Jag har det inte värst, det finns de som har det värre. Men alla möts av samma oförståelse i Mariehamn.

JAN ERIK SUNDBERG
SJUK