DELA

Fågelskrämmor kan rädda ejdern

En jägarvän från Estland berättade att de lyckats skrämma havsörnarna med människoliknande fågelskrämmor. Det var på en plats där havsörnarna senaste vårvinter angrep nyfödda sälkutar som de provade med enkla fågelskrämmor i normal mansstorlek. Skrämmorna var effektiva för både havsörn och havstrut, medan övriga fåglar ganska snart vande sig vid skrämmorna.

Även i Sverige har det med framgång använts fågelskrämmor för att skydda känsliga häckningsområden från angrepp av havsörn och därför anser jag att även vi borde prova den här metoden. Det är knappast särskilt kostsamt eller komplicerat att göra försök med några skrämmor på till exempel Lågskär och Signilskär, som ju ändå normalt är bemannade på våren.

Om det visar sig att skrämmorna är effektiva kan det kanske vara en enkel lösning av ejderns problem. Här finns det också utrymme för fiffiga uppfinningar med rörliga skrämmor med ljud, eldrivna med batteri- eller solceller. Släpp loss fantasin och prova. Det brådskar med effektiva åtgärder för att rädda ejdern.

JENS HARBERG