DELA

Fackrepresentanter behövs i landskapets pensionsfond

Jag är ännu upprörd i den känslan jag fick i samband över det förakt mot landskapets personals lagstadgade uppdrag i landskapets pensionsfond som som liberala lagtingsledamoten John Holmberg levererade i lagtingets plenum den 21 september. Det framgår att han tidigare lämnat in en motion i lagtinget där han föreslår att fackorganisationernas styrelseplatser skall strykas i landskapslagen (1995 :71) om landskapets Ålands pensionsfond.

Jag uppfattar det som historielös okunskap om arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

Det finns runt 1 000 personer anställda inom landskapet förvaltning och bolag. Alla dessa anställda betalar en lagstadgad pensionsavgift av sin lön som placeras i landskapets pensionsfond. Det är årligen stora summor.

Jag måste faktiskt säga att det är totalt obegripligt att föreslå att representater för de fackliga organisationerna utesluts från fonden.

På Åland fanns tidigare Pensions Alandia. Där fanns naturligtvis representanter från löntagarorganisationer i förvaltningsråd och styrelse.

I Finland finns lagstiftning om arbetspensionsförsäkringsbolag (FFS.1997/354) som bedriver lagstadgad pensionsverksamhet som hänför sig till det lagstadgade pensionsskyddet.

I de nionde paragrafen står att försäkringstagarna och de försäkrade ska vara representerade i arbetspensions försäkringsbolags styrelse. Representanterna ifråga ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Minst en tredjedel av styrelsens ledamöter ska representera de som valts av de centrala löntagarcentralorganisationerna och minst en sjättedel av styrelsens ledamöter ska vara representanter som har föreslagits av arbetsgivarcentralorganisationer.

Arbetsmarknadens centralorganisationer för arbetstagare och arbetsgivare FFC, STTK, AKAVA och EK kommer gemensamt överens om storleken på pensionsavgifterna och deras fördelning mellan arbetsgivare och arbetstagare.

ANNE-HELENA SJÖBLOM

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp