DELA

Facken hörs av arbetsgruppen

Maskinbefälsförbundets verksamhetsledare Leif Wikström undrar i en insändare (den 20 april) på vilket sätt fackförbunden hörs då sjöfartsutbildningen omorganiseras på Åland.
Facken är inte bortglömda i vårt arbete. Facken har fått en inbjudan till hörande just för att vi i arbetsgruppen är intresserade av att ta del av allas åsikter och tankar. I skrivande stund har vi inte fått svar på vår förfrågan om någon av de tre föreslagna tidpunkterna passar.

Jag har aldrig sagt att det inte finns intresse för frågan hos facken, däremot har vi ingen tradition att ha facken som fullvärdiga medlemmar i arbetsgrupper, vilket jag förstått att man inte har i riket heller. Däremot så hör vi som sagt olika grupper för att få en så god beredning som möjligt.

Vid pressinformationen gav vi en mellanrapportering av hur arbetet framskrider, däremot så föreslog vi ingen färdig modell. Vi har som målsättning att ha en färdig modell den 30 juni då vårt uppdrag upphör.

Britt Lundberg
utbildningsminister
ordförande för gruppen som skall optimera sjöfartsutbildningen